Europese Commissie investeerde in 2020 ruim 26,3 miljard in offshore windmolenparken

De Europese Commissie heeft het afgelopen jaar veel geld geïnvesteerd in duurzame energie. Europa wil dat er meer duurzame bronnen worden aangewend om energie op te wekken. Daarom moeten er meer windmolenparken komen en ook meer zonnevelden. Veel windmolenparken worden op zee gebouwd. Daardoor kan veel elektriciteit worden opgewekt zonder dat daarbij burgers direct worden geraakt. In 2020 heeft de Europese Commissie in totaal 26,3 miljard euro geïnvesteerd in offshore windparken. Deze investering heeft gezorgd voor 7 gigawatt aan nieuwe windparken die de komende jaren gebouwd zullen worden.

Windmolens op zee rondom Europa

Op dit moment heeft de Europese Unie 25 gigawatt aan windmolenparken op zee. Dit aantal moet de komende jaren worden uitgebreid. Tegen het einde van het jaar 2050 moet dat vermogen aan windmolenenergie gegroeid zijn naar 300 gigawatt. Dat heeft de activistische vereniging WindEurope berekend. Volgens WindEurope-CEO Giles Dickson blijkt uit de investering van ruim 26 miljard dat er veel vertrouwen is vanuit de Europese Unie in de windenergie. Windenergie is ook populair onder investeerders. Windmolenparken zorgen voor relatief goedkope elektriciteit en zorgt daarna ook voor meer werkgelegenheid in Europa. Elke windturbine zou volgens Dickson ongeveer 15 miljard euro aan economische activiteit genereren. “Tegen 2030 werken er 200.000 Europeanen in de windenergiesector” aldus Dickson.