Europese bedrijven betalen in 2022 meer dan ooit voor hun CO2-uitstoot

De emissie van CO2 door bedrijven wordt in Europa geregeld doormiddel van emissierechten. Doormiddel van de Europese emissierechten moeten bedrijven betalen voor de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. Nu de economie in Europa aan het herstellen is gaan bedrijven ook meer productie draaien. Daardoor gebruiken bedrijven meer brandstoffen en grondstoffen. Er wordt dus ook meer afval en uitstoot geproduceerd. CO2 ligt hierbij onder een vergrootglas in Europa. Bedrijven die meer CO2 willen uitstoten zullen daarvoor meer rechten moeten inkopen. Hoe meer bedrijven meer rechten willen inkopen voor CO2 emissie hoe hoger de prijzen zijn voor CO2 rechten. Juist deze ontwikkeling is merkbaar aan het begin van 2022.

Het is nooit eerder zo duur geweest om CO2 uit te stoten als aan het begin van 2022. Europese emissierechten zijn duurder dan ooit. Inmiddels bedraagt de prijs voor deze rechten 96,45 euro per ton CO2. Dat is een nieuw record. Gedeeltelijk is deze prijsstijging te verklaren door de hoge prijzen voor gas. Omdat de gasprijzen hoger zijn geworden moeten Europese energiebedrijven vaker een andere brandstof gebruiken dan aardgas en overstappen op kolen. Als men steenkool gaat verbranden komt er bij de verbranding tweeënhalf keer zoveel CO2 vrij als bij de verbranding van aardgas. Het stoken van aardgas is echter veel te duur omdat de prijs van aardgas omhoog is geschoten. Afgelopen vrijdag stond de prijs om in december een ton CO2 uit te stoten op basis van een termijncontract voor een korte duur op 97,50 euro. Deze termijncontracten sloten uiteindelijk 1,7 procent hoger dan een dag eerder.