Europese Arbeidsautoriteit (ELA) volgens werkgevers overbodig

Vanuit Europees verband zijn er initiatieven voor een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Deze nieuwe instantie moet er voor zorgen dat de rechten van Europeanen, die in een ander EU-land werken, beter worden beschermd. De Europese Commissie denkt dat doormiddel van een Europese Arbeidsautoriteit de nationale inspecties van de Europese landen beter met elkaar kunnen samenwerken zodat misstanden op de arbeidsmarkt beter worden opgespoord en effectiever kunnen worden aangepakt. Bedrijven die de regels overtreden zouden dan sneller kunnen worden gecorrigeerd. Het is wel de bedoeling dat de handhaving onder de verantwoordelijkheid blijft vallen van de Europese lidstaten.

Reactie van Nederlandse werkgevers
De Nederlandse ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) geen toegevoegde waarde heeft voor de Europese arbeidsmarkt. Dit hebben de organisaties laten weten aan de Tweede Kamer doormiddel van een gezamenlijke brief. Daarin geven de werkgeversorganisaties aan dat de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit veel overlap heeft met de arbeidsinspectie die in Nederland de Inspectie SZW wordt genoemd. De nieuwe Europese arbeidsinspectie zorgt er voor dat er veel wordt overgedaan wat in nationaal verband al wordt gedaan volgens de werkgeversorganisaties.

Investeer in de huidige arbeidsinspectie en systemen
Een nieuwe Europese Arbeidsautoriteit ontstaat niet zomaar. Daarvoor is veel tijd en geld nodig. Er zullen bevoegdheden moeten worden vastgelegd en er zullen systemen moeten worden ontwikkeld waarmee deze organisatie haar invloed op de arbeidsinspecties van de lidstaten kan vormgeven en handhaven. Volgens de werkgevers is dit allemaal niet nodig. De beleidsmakers van de Europese Commissie kunnen zich volgens hen beter richten op het verbeteren van instanties en systemen die al bestaan. Op die manier kan grensoverschrijdend misbruik op de arbeidsmarkt en grensoverschrijdende fraude effectiever worden bestreden.