Europees Arbeidsagentschap wordt ingevoerd in 2019

De EU-ministers van Sociale Zaken hebben op donderdag 6 december 2018 unaniem met elkaar besloten dat er een Europees Arbeidsagentschap (ELA) moet worden opgericht. Deze naam kreeg de voorkeur ten opzichte van de benaming Europese Arbeidsautoriteit die eerder werd voorgesteld. Het Europees Arbeidsagentschap is een benaming die beter past omdat deze dienst alleen de lidstaten ondersteund en in feite niet een autoriteit is.

Europees Arbeidsagentschap
De ELA is een organisatie die in Europa in het leven is geroepen om er voor te zorgen dat de nationale arbeidsinspecties niet meer langs elkaar heen gaan werken. Het Europese Arbeidsagentschap is met name een organisatie die ondersteuning bied bij zogenaamde grensoverschrijdende arbeid. Er zijn verschillende taken aan deze organisatie toegekend. De ELA zal bijvoorbeeld risicoanalyses gaan maken en zorgen voor een betere uitwisseling van gegevens en bemiddeling bij conflicten tussen landen met betrekking tot de arbeidsmigratie.

ELA
Lidstaten hebben echter zelf nog steeds hun eigen arbeidsinspectie die als autoriteit optreed wanneer bedrijven bepaalde regels overtreden. Bij het Europees Arbeidsagentschap zullen in 2019 ongeveer 140 man werkzaam zijn. Althans dat was het voorstel van de Europese Commissie in maart 2018. In 2023 zou de ELA op volle sterkte moeten zijn en zou deze organisatie jaarlijks een budget krijgen van 50 miljoen euro vanuit Europa. Lidstaten kunnen overigens op vrijwillige basis deelnemen en gebruik maken van het Europees Arbeidsagentschap. Het is nog onduidelijk waar de ELA haar vestiging krijgt. Marianne Thyssen EU-commissaris van Werk en Sociale Zaken is positief over de goedkeuring. “Dit is een groot stuk van de puzzel om de eerlijkheid van de interne markt te versterken.”