Europa gaat 30 miljard in innovatie investeren vanaf 2017

Innovatie is belangrijk voor de economie. Niet alleen landelijke economie kan profiteren van innovatie ook internationale samenwerkingsverbanden hebben voordeel bij investeringen in innovatie. Europa wil graag wereldwijd als kenniseconomie blijven meespelen op de markt. Dit is echter niet eenvoudig omdat er veel (opkomende) economieën zijn de met Europa concurreren voor een positie in de wereldeconomie. Om die reden gaat de Europese Commissie 30 miljard euro investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Hierbij kan men denken aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling en Research and Development (R&D).

Subsidie van de Europese Commissie
De Europese Commissie wil met name initiatieven subsidiëren die zorgen voor doorbraken met betrekking tot technologische doorbraken in nieuwe markten. Volgens EU-commissaris Carlos Moedas is wetenschap de sleutel voor belangrijke innovaties. Hierbij noemt de EU-commissaris voorbeelden zoals kunstmatige intelligentie, genetica en blockchain-technologie.

Technologie en wetenschap
Volgens de EU-commissaris loopt Europa nog voorop in technologie en wetenschap. Dit moet zo blijven en daarom zal de Europese Commissie geld investeren aan innovatieve bedrijven en startups die zich bezig houden met het vinden van oplossingen voor (technische) problemen en vraagstukken. Startups en andere kleine innovatieve ondernemingen zouden met de investeringen kunnen uitgroeien tot mondiaal opererende toonaangevende bedrijven.

Programma Horizon 2020
De subsidies zullen beschikbaar komen via het programma Horizon 2020. Deze subsidies zijn vooral bedoeld voor ondernemers die zich richten op ”belangrijke, urgente thema’s”. Hierbij worden een aantal thema’s als voorbeeld genoemd zoals klimaat en schone energie. Deze onderwerpen spelen een grote rol voor de toekomst en zijn nauw aan elkaar verbonden. Duurzame en schone energiebronnen zorgen er voor dat de CO2 uitstoot zal worden beperkt en het klimaat minder verslechterd. Naast deze thema’s omarmt de Europese Commissie ook initiatieven met betrekking tot de digitale economie, veiligheid en migratie.