Gastarbeiders moeten zelfde loon ontvangen als werknemers in gastland in 2016

Er heerst ongelijkheid binnen de EU als het gaat om de salarissen. Een lasser of constructiebankwerker verdient in Polen minder geld als in Nederland. Daardoor trekken veel Polen richting Nederland om daar werk te verrichten in metaalbedrijven. Omdat de salarissen in Nederland veel hoger liggen nemen Polen vaak genoegen met een basissalaris dat altijd hoger is dan het salaris dat ze in Polen kunnen verdienen. Naast Polen zijn er ook Hongaren en Roemenen die richting Nederland trekken om daar meer geld te verdienen. Dit zorgt er voor dat de Nederlandse arbeidsmarkt meer aanbod krijgt aan personeel. De Nederlandse werkzoekenden kunnen daardoor meer concurrentie verwachten als ze zoeken naar een baan.

Equal pay: gelijk werk is gelijk loon
Omdat werknemers uit andere Europese landen dikwijls minder salaris verdienen is het voor bedrijven vaak aantrekkelijker om mensen uit die landen aan te nemen. Nederlandse werkzoekenden moeten of tegen een lager salaris aan de slag of ze vinden moeilijk een baan. Dat is een lastige positie. EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) vindt dat werknemers die in een ander EU-land aan de slag gaan hetzelfde salaris moeten verdienen als werknemers die in het gastland hetzelfde werk uitvoeren. Dit is in feite equal pay. Eerder werd equal pay ook bij de wet vastgelegd om bedrijven te dwingen om uitzendkrachten en andere flexwerkers hetzelfde loon te betalen als personeel dat een vast contract heeft en hetzelfde werk uitvoert.

Wetsvoorstel equal pay
Volgens EU-commissaris Marianne Thyssen moeten niet alleen de salarissen gelijk worden getrokken, ook de vergoedingen en bonussen moeten aan de gastarbeiders worden betaald als het interne personeel deze vergoedingen ook ontvangt. Volgens Thyssen moet dit wetsvoorstel de oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers tegengaan. Volgens haar krijgen gastarbeiders meer rechtszekerheid als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Het wetsvoorstel is een aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn uit 1996. In die detacheringsrichtlijn zijn de minimale arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Marianne Thyssen
wil een maximale detacheringstermijn van twee jaar. In die periode dient de werknemer in zijn of haar eigen land sociale premies afdragen. Afgevaardigden van de 28 lidstaten en het Europees Parlement gaan het wetsvoorstel bekijken en beoordelen.

Gastarbeiders in Europa
Ongeveer 2 miljoen EU-burgers zijn gemiddeld in andere landen dan hun eigen land te werk gesteld. Veel gastarbeiders werken in de bouwsector. Daarnaast werken ook veel gastarbeiders in de landbouwsector en de tuinbouw. In de transportsector werken verhoudingsgewijs ook veel gastarbeiders.

In 2014 werkten in Nederland ongeveer 88.000 werknemers die gedetacheerd waren uit andere EU landen. Hiermee staat Nederland op de vierde plek. In totaal werden 116.000 werknemers uit de EU in Nederland aan een baan geholpen. Hiermee staat Nederland op plaats vijf in Europa van het land dat de meeste gastarbeiders aan het werk had.

Reactie van Technisch Werken
Nederland hoort bij de West-Europese landen. Ons land kent een goede welvaart ten opzichte van een aantal andere Europese landen. Daardoor is Nederland een gewild land voor bijvoorbeeld Oost-Europese gastarbeiders die meer salaris willen verdienen. Geen wonder dat West-Europese landen nu wetten en regels willen invoeren om hun eigen arbeidsmarkt te beschermen. Over veel buitenlandse arbeidskrachten worden geen Nederlandse premies en afdrachten gedaan terwijl men in dezelfde functies ook Nederlanders aan het werk had kunnen helpen en daarbij de premies en afdrachten wel had ontvangen. De overheid loopt nu dubbel geld mis omdat de Nederlandse werkzoekenden ook nog langer gebruik moeten maken van een WW- uitkering. Geen wonder dat veel Nederlandse werkzoekenden gefrustreerd zijn over de oneerlijke concurrentie door gastarbeiders op de Nederlandse arbeidsmarkt.