EU voert in 2016 antidumpingheffingen in op Chinees en Russisch staal

Wereldwijd is er sprake van een overproductie van staal. Deze overproductie zorgt er voor dat de prijs voor staal uitzonderlijk laag ligt. Daarnaast zorgt het overschot aan staal op de markt er voor dat landen hun staalproducten over de grenzen heen trachten te verkopen of zoals de EU het noemt ‘dumpen’. Europese staalproducenten hebben eerder hun bezorgdheid geuit over deze ontwikkeling. Het dumpen van Chinees en Russisch staal zou het voortbestaan van Europese staalproducenten kunnen bedreigen.

Europese staalbedrijven kunnen over het algemeen niet staal produceren tegen de prijzen van hun Chinese en Russische concurrenten. Dat heeft met een aantal factoren te maken. De lonen liggen in Europese landen hoger waardoor de werkgeverslasten eveneens hoger liggen. Daarnaast zijn de prijzen voor de huisvesting een belangrijke factor die de kostprijs voor de staalproductie in Europa opdrijft. Verder moeten Europese bedrijven zich aan strenge milieuregels en veiligheidsvoorschriften houden. Deze regels en voorschriften zorgen er voor dat bedrijven in Europa extra investeringen moeten doen voordat ze staal kunnen produceren. Ook tijdens de staalproductie moeten Europese bedrijven investeren om de veiligheid optimaal te houden en het milieu zoveel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke emissie van onder andere CO2.

Chinese en Russische staalproducenten hebben te maken met veel minder regeldruk vanuit hun overheden. Dat zorgt voor lagere kosten. Ook het goedkopere personeel zorgt voor minder hoge productielasten. Daar komt nog bij dat in China verschillende bedrijven financieel ondersteund worden door de Chinese overheid waardoor deze bedrijven ook niet met echt met hoge winstmarges hoeven te rekenen en op kostprijs kunnen produceren en leveren.

De staalproducenten in de EU vinden dit oneerlijke concurrentie en hebben aan de EU gevraagd om maatregelingen te nemen. De EU heeft daar naar geluisterd en heeft voor de komende vijf jaar antidumpingheffingen vastgesteld voor Chinees en Russisch staal. Deze maatregelingen werden in februari 2016 al ingevoerd maar waren nog niet definitief vastgelegd. Op donderdag 4 augustus 2016 heeft de Europese Commissie de maatregelen alsnog definitief vastgelegd. Door de maatregelingen kan Europa haar staalmarkt beschermen. De heffingen worden onder andere toegepast op zogenoemd koudgerold staal. Het koudgerold staal wordt onder andere gebruikt in de bouw van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen. De heffingen op koudgerold staal kunnen oplopen 18 tot 36 procent. Volgens Brussel ontstaat door de handelsmaatregelen een eerlijke concurrentie op de staalmarkt.

Reactie van Technisch Werken
Europa probeert haar markt op verschillende manieren te beschermen tegen goedkope en vaak kwalitatief ook slechtere producten van buiten de EU. In totaal zijn er meer dan honderd maatregelingen ingevoerd die de bedrijven binnen de EU moeten beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Van al deze maatregelingen zijn er 37 gericht tegen de oneerlijke concurrentie in de staalproductie. Deze 37 maatregelingen zijn dus gericht op het beschermen van de Europese markt tegen het dumpen van staal van landen buiten de EU.