EU: vliegtuigen moeten vanaf 2021 minder vervuilend zijn

De CO2-uitstoot van vliegtuigen moet omlaag. Daarover zijn de EU-landen het eens geworden. Volgens de landen van de EU moeten alle vliegtuigmaatschappijen er voor zorgen dat hun vliegtuigen vanaf 2021 minder schadelijke stoffen uitstoten. Volgens de EU moet er een speciaal systeem worden ontwikkelt voor de handel in emissie. Vliegtuigmaatschappijen kunnen doormiddel van dat systeem bepaalde rechten ontvangen voor CO2-emissie. Deze uitstootrechten of emissierechten moeten kunnen worden verhandeld.

Emissiehandel in Europa
Op dit moment is er al sprake van emissiehandel in Europa. Deze emissiehandel wordt gebruikt als stimulans voor bedrijven om de CO2 uitstoot te verminderen. Elke bedrijf krijgt bepaalde rechten om CO2 uit te stoten. Een bedrijf is echter verplicht om de CO2 uitstoot conform wettelijke regelingen zelf te meten. Als de uitstoot van CO2 lager is dan de emissierechten van het bedrijf heeft het bedrijf de mogelijkheid om het overschot aan emissierechten te verkopen aan andere bedrijven.

Europees systeem voor emissiehandel 
Deze werkwijze wordt op dit moment echter niet toegepast voor de vliegtuigmaatschappijen. De CO2 uitstoot van vliegtuigen is echter hoog ten opzichte van andere vervoersmiddelen. Daar moet wat aan gedaan worden volgens de EU en daarom moeten vliegtuigmaatschappijen ook gaan voldoen aan het  Europees systeem voor emissiehandel (EU ETS). Dit EU ETS-systeem wordt nu al gebruikt voor bedrijven in Europa om de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren en zo het broeikaseffect tegen te gaan. Door het bestrijden van het broeikaseffect wordt de temperatuurstijging op de aarde afgeremd.

Luchtvervuiling door vliegtuigen
Volgens staatssecretaris Dijksma is het jammer dat de luchtvaartsector tot nu toe nog niet onder de regels van het Europees systeem voor emissiehandel is gaan vallen. Op vrijdag 15 april 2016 gaat ze overleggen met haar EU-collega’s over het beperken van de vervuilende uitstoot van het Europese vliegverkeer. Ze is tevreden dat landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië bereid zijn om hun eigen luchtvaartsector aan te zetten tot verbetering. Volgens Dijksma zal het vliegverkeer de komende jaren een behoorlijke bijdrage leveren aan de luchtvervuiling. Als er niets gebeurd zal in deze sector de vervuiling met 300 tot 700 procent toenemen aldus de staatssecretaris.

Luchtvaartbijeenkomst Montreal
Luchtvaartmaatschappijen verwachten dat er veel milieuwinst valt te behalen door nieuwe technologieën toe te passen in vliegtuigen. Doormiddel van deze nieuwe technologieën kan men de uitstoot van schadelijke stoffen reduceren. In het najaar van 2016 wordt een luchtvaartbijeenkomst gehouden in Montreal in Canada. Daar moet een wereldwijd akkoord worden gesloten door landen over het reduceren van de CO2 uitstoot. De staatsecretaris is van mening dat er nog veel druk vanuit de politiek moet worden uitgeoefend om de landen het akkoord voor de CO2 reductie van vliegtuigen te laten ondertekenen. Uiteindelijk moeten namelijk 195 landen het luchtvaartakkoord ondertekenen waaronder de Verenigde Staten.

Reactie van Technisch Werken
De CO2 uitstoot van vliegtuigen had al veel eerder moeten worden aangepakt. Het is een enorme uitdaging om 195 landen wereldwijd in beweging te krijgen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het sluiten van een akkoord tussen Europese landen zou al een overwinning zijn voor de verduurzaming van de luchtvaartindustrie. Er zijn te veel politieke belangen en daarnaast ook veel financiële aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden. Daarom zullen veel landen aarzelen bij het sluiten van dit akkoord. Het Klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten kwam ook niet zonder veelvuldig overleg tot stand.