Er  moeten nog minimaal 13.000 woningen in Groningen worden hersteld van aardbevingsschade vanaf 2022

Door de gaswinning zijn in Groningen verschillende aardbevingen ontstaan. In totaal zouden er volgens het KNMI al meer dan duizend aardbevingen zijn geweest. De aardbevingen verschillen in hevigheid en kracht. Ook de gevolgen van de aardbevingen verschillen. Dat zorgt er voor dat het niet altijd duidelijk is welke schade precies is ontstaan door een bepaalde aardbeving. De afgelopen jaren zijn vele schademeldingen ingediend vanuit de bewoners van Groningen. In totaal zijn er nu 2500 woningen versterkt, herbouwd of zelfs gesloopt. Vermoedelijk moeten ruim 13.000 woningen nog worden versterkt. Dit zou moeten gebeuren voor 2028. Op dit moment is nog niet precies duidelijk wanneer al deze projecten worden uitgevoerd.

Het Staatstoezicht op de Mijnen geeft aan dat de versterkingsoperatie ernstig achter op schema ligt. In 2020 zijn er in totaal 650 woningen versterkt. De jaren daarvoor waren dat tussen de 400 en 500 woningen per jaar. Het lijkt er op dat het doel om voor 2028 alle beschadigde woningen te herstellen niet gehaald gaat worden. Als men deze doelstellingen wil bereiken moet het tempo drie keer zo hoog worden. De bouwsector heeft echter te kampen met verschillende problemen. Zo zijn er veel bouwbedrijven met een tekort aan personeel. Ze kunnen nauwelijks gekwalificeerd bouwpersoneel vinden. Daarnaast zijn materialen schaarser geworden en bovendien veel duurder dan een paar jaar geleden. Dat maakt het lastig om snel en effectief te bouwen. Toch zou het herstellen van beschadigde woningen voorrang moeten krijgen op andere bouwprojecten.