Equal pay voor flexwerkers uit andere EU-landen vanaf 2020

Equal pay is een Engelse benaming die wordt gebruikt voor het gelijkwaardig betalen van werknemers die hetzelfde werk doen. Kortom equal pay houdt verband met een eerlijke salarisbetaling zonder onderscheid of discriminatie. Een goed streven maar equal pay is helaas geen vanzelfsprekendheid. Nederland is op dit gebied echter op de goede weg. De verschillen tussen de salarissen van mannen en vrouwen is vrijwel geheel verdwenen. Ook verdienen flexwerkers in Nederland op basis van equal pay nu (als het goed is) hetzelfde salaris als werknemers die een rechtstreeks dienstverband hebben bij een inlenende organisatie of bedrijf. Equal pay wordt echter helaas niet altijd gehanteerd voor buitenlandse krachten uit andere EU landen die in Nederland werkzaamheden verrichten.

Uitzendbureaus voor buitenlandse uitzendkrachten
In Nederland is een tekort aan personeel in de bouw en de techniek. In deze sectoren maar ook in de tuinbouw en in de productie worden regelmatige buitenlandse krachten ingezet om de vacatures in te vullen. Deze buitenlandse krachten zijn dikwijls uit zogenaamde MOE landen afkomstig. MOE landen zijn Midden en Oost Europese landen. De Europeanen in die landen verdienen meestal in hun eigen land minder salaris. Daarom trekken ze vaak naar West-Europese landen om daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Dit gebeurd in de praktijk regelmatig op basis van uitzendconstructies waarbij ze worden ingeleend en doorgeleend door uitzendbureaus. Hoewel buitenlandse krachten vaak in Nederland meer geld verdienen dan hun land van herkomst krijgen ze in de praktijk toch meestal minder salaris dan Nederlandse werknemers die precies hetzelfde werk doen. Dat is oneerlijk tegenover de buitenlandse krachten maar ook tegenover de Nederlandse krachten die vaak onterecht te duur worden genoemd.

Equal pay

De Europese Unie gaat hier nu wat doen. Er is namelijk een principeakkoord bereikt tussen onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Dit principeakkoord gaat over het aanpassen van de zogenaamde detacheringsrichtlijn. Er moeten echter nog wel details worden uitgewerkt over dit akkoord. Het akkoord moet er voor zorgen dat werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werkzaamheden verrichten hetzelfde salaris gaan verdienen als werknemers uit het land waar ze gaan werken. Zo moet ongelijkheid in salarisuitbetaling wordt tegen gegaan en equal pay worden bevorderd.

Maximale detacheringstermijn voor buitenlandse uitzendkrachten
De nieuwe equal pay wetgeving voor buitenlandse krachten gaat naar verwachting over ruim twee jaar in. De nieuwe wetgeving moet er voor zorgen dat oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt wordt tegengaan. Niet alleen worden er richtlijnen doorgevoerd met betrekking tot salarisbetaling. Ook de maximale termijn voor detachering wordt aangepast. Op dit moment is de maximale detacheringstermijn voor buitenlandse krachten nog onbeperkt. Deze duur wordt echter aangepast naar 12 maanden. Het is mogelijk om deze detacheringstermijn te verlengen met 6 maanden. In eerder voorstellen werd nog gesproken over een detacheringstermijn van 24 maanden.

Buitenlandse flexwerkers krijgen delfde toeslagen

In de toekomst mogen werkgevers en uitzendbureaus geen vergoedingen voor transport of kost en inwoning in mindering brengen op het loon van de uitzendkracht. Dit gebeurd nu soms nog wel om daarmee de loonkosten van uitzendkrachten uit het buitenland naar beneden te drukken. Dit is echter geen voorbeeld van goed werkgeverschap. De zelfregulering in de markt lijkt op dit gebied niet te werken. Daarom komt de EU nu met wetgeving. De cao’s zullen voor alle werknemers van toepassing zijn. Daarnaast moeten de lidstaten bedrijven en uitzendbureaus gaan bestraffen met sancties indien de nieuwe wetten en regels met betrekking tot equal pay worden overtreden.