Energietransitie voor voertuigen krijgt vorm vanaf 2017

Het woord energietransitie betekent in feite de omschakeling van een bepaalde vorm van energie naar een andere vorm van energie. Binnen het kader van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is energietransitie een omschakeling van een schadelijke energiebron naar een duurzame energiebron. In de voertuigentechniek heeft men het dan over de omschakeling van fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren naar elektriciteit en elektromotoren. Dit is een verbetering omdat men elektriciteit uit duurzame energiebronnen zoals windkracht en zonlicht kan winnen. Inmiddels zijn verschillende landen bezig met een energietransitie zowel in de energievoorziening van woningen en utiliteit als in voertuigen.

Fossiele brandstoffen verbannen van de autowegen
Frankrijk en Noorwegen hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt over een ban op fossiele brandstoffen in voertuigen. Ook Groot-Brittannië gaat de verkoop van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden op termijn verbieden. Deze berichten zorgen er voor dat er in Europa meer vraag ontstaat naar volledig elektrische auto’s. Het aantal oplaadpunten is bovendien aan het uitbreiden. Dit zorgt er voor dat elektrische voertuigen een grotere actieradius hebben.  Maarten Steinbuch Hoogleraar van de TU Eindhoven verwacht dat het aantal elektrische voertuigen op de Europese wegen de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Veel automobilisten komen er achter dat elektrische auto’s ten opzichte van auto’s op fossiele brandstoffen aanzienlijke voordelen hebben.

Vrijwillig kiezen voor elektrisch rijden
Groot-Brittannië en Frankrijk willen de verkoop van benzine- en dieselauto’s vanaf 2040 verbieden maar 20140 is nog heel ver weg. Toch noemt Steinbuch dit een goed signaal. Hij benoemt hierbij ook de klimaatproblematiek. De kans is aanwezig dat veel automobilisten voor 2040 al zijn over gegaan op het gebruik van elektrische auto’s. Een economisch onderzoeksbureau van ING heeft al de positieve verwachting uitgesproken dat er in 2035 in Europese landen alleen nog maar elektrische auto’s zullen worden verkocht.

Auto’s op fossiele brandstoffen dalen in waarde
De doelstelling om de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen in 2040 te verbieden zou daarom tegen 2035 achterhaald zijn. Volgens Steinbuch zullen veel mensen over drie tot vier jaar bewust de keuze maken om een elektrische auto te kopen. Auto’s die rijden op fossiele brandstoffen zullen de komende tijd alleen maar minder geld opbrengen. Verder zijn elektrische auto’s volgens het onderzoeksbureau van ING over zeven jaar goedkoper in gebruik dan een auto die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor. Momenteel is ongeveer 6 procent van de verkochte auto’s in Nederland elektrisch aangedreven of een hybride auto. Dit is aanzienlijk lager dan Noorwegen. In het Scandinavische land is ongeveer 40 procent van de auto’s elektrisch of hybride. In Noorwegen is de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2025 al verboden.