Energieleveranciers warmtenetten mogen warmtetarieven in 2022 van ACM verhogen

Het komende jaar worden de tarieven die huishoudens betalen voor warmte waarschijnlijk aanzienlijk verhoogd. Dat komt omdat de toezichthouder ACM heeft aangegeven dat leveranciers hun tarieven mogen verhogen. Huishoudens met een doorsnee verbruik kunnen gemiddeld tot maximaal 67 procent meer betalen. De ACM geeft echter wel aan dat de verhoging van de energieprijzen wel noodgedwongen moet zijn en niet moet worden gebruikt om een hogere winst te behalen door het energiebedrijf. Ieder jaar bepaald de toezichthouder met welk bedrag energieleveranciers hun warmtetarieven maximaal mogen laten stijgen.

Voor het komende jaar zal een huishouden met een doorsnee verbruik als de verhoging doorgaat gemiddeld 2.542 euro inclusief btw voor verwarming betalen. Dat bedrag ligt 67 procent hoger dan de 1.523 euro van dit jaar. Het gaat overigens wel om woningen die aangesloten zijn bij een warmtenet. Deze woningen hebben geen centrale verwarming en kunnen daardoor hun energieleverancier niet zelf kiezen. Hoewel de ACM een behoorlijke verhoging toestaat zullen verschillende leveranciers van warmte toch minder hoge tarieven doorvoeren. De warmte die vanuit warmtenetten wordt geleverd is namelijk niet direct gekoppeld aan de prijs van aardgas of een andere fossiele brandstof. Zo kan de warmte van warmtenetten ook worden geleverd vanuit de verbranding van afval uit verbrandingsovens. Omdat de tarieven alleen omhoog mogen gaan om kosten te dekken is een sterke tariefverhoging niet voor de hand liggend.