Energielabels voor huishoudelijke apparatuur gewijzigd per maandag 1 maart 2021

Vanaf maandag 1 maart 2021 worden de energielabels in Nederland herzien. Dat betekent dat de energielabels op apparatuur in korte tijd aanzienlijk minder gunstig kunnen worden. Een energielabel A+++ zou dan bijvoorbeeld kunnen veranderen in een energielabel C. Het is de bedoeling dat de plusjes de komende tijd gaan verdwijnen. De plusjes waren te verwarrend voor consumenten. Daarom wordt er een nieuw systeem ingevoerd waarbij energielabels weer worden ingedeeld in een schaal van A tot en met G. De plussen zullen verdwijnen.  

De plusjes verdwijnen achter energielabels

Het is niet verwonderlijk dat dit moment er een keer aan zat te komen. Huishoudelijke apparaten worden steeds zuiniger. Dat zorgt er voor dat er steeds meer plusjes werden toegevoegd als een apparaat nog zuiniger was dan de eisen die aan een gewoon A label werden gesteld. Er ontstonden eerst A+ labels en al snel kwamen daar apparaten bij met een A++ en vervolgens A+++. Appratuur wordt steeds energiezuiniger en dat is een goede ontwikkeling. Toch was het voor consumenten niet altijd duidelijk wat het verschil tussen een A+ en een A+++ nu precies is in zuinigheid. Daarom worden energielabels nu weer transparanter ingedeeld in klassen die lopen van A tot en met G waarbij A nog steeds het meest energiezuinige is.

Strengere regels uit Europa

De regels worden vanuit Europa gewijzigd. De regering van Europa heeft bepaald dat de huidige A+++-koelkast vanaf maandag 1 maart 2021 ineens ‘gedegradeerd’ kan worden naar een C label koelkast. Er wordt echter nog meer verandert. Door de technologische ontwikkelingen kunnen namelijk ook hogere eisen worden gesteld aan apparatuur. Dat betekent dat er op dit moment geen enkel apparaat zo energiezuinig is dat deze een A-label kan ontvangen.