Energiebelasting gaat veranderen per 1 januari 2020

De energiebelasting in Nederland gaat het komende jaar veranderen. Per 1 januari 2020 gaan Nederlandse huishoudens meer belasting betalen voor gas en elektra. Daarnaast wordt ook meer geld aan burgers teruggegeven ter compensatie van de energielasten. Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving zal het nieuwe belastingsysteem er voor kunnen zorgen dat huishoudens er in 2020 gemiddeld 100 euro op jaarbasis op vooruit gaan.

Het is echter maar de vraag of elk huishouden deze vooruitgang zal merken. Een groot deel van deze financiële compensatie houdt namelijk verband met de consumptie. Als een huishouden veel gas verbruikt zou deze er ook op achteruit kunnen gaan.
De energiebelasting voor elektriciteit gaat per januari 2020 per kilowattuur bijna 1 cent omhoog. De overheid wil vooral aardgas duurder maken. Daarom gaat de gasbelasting volgend jaar 8 cent omhoog per kubieke meter. Daarnaast zouden huishoudens een aanzienlijke hogere teruggave ontvangen met betrekking tot hun energiebelasting. Daar komt namelijk 213 euro bovenop. Volgens de overheid zouden door deze compensatie een groot deel van de huishoudens in Nederland er op vooruit moeten gaan.