Elektrische treinen van NS rijden vanaf 1 januari 2017 op groene stroom

De Nederlandse Spoorwegen (NS) maakt gebruik van elektrische treinen. Deze treinen worden nu nog aangedreven door elektriciteit die op een niet-duurzame manier wordt opgewekt. Daar moet echter verandering in komen aan het begin van 2017. Vanaf 1 januari 2017 gaan alle treinen van de NS namelijk op zogenaamde ‘groene stroom’ rijden. Deze groene stroom zal worden opgewekt door windturbines. De treinen rijden vanaf dat moment dus op windenergie en dat is een hernieuwbare energiebron. Windenergie raakt namelijk nooit op, men heeft echter wel windturbines nodig om de kracht van de wind om te zetten in elektrische energie.

De Nederlandse Spoorwegen starten een jaar eerder dan gepland met het gebruik van duurzaam gewonnen elektriciteit voor hun treinen. De interim president-directeur van de NS, Roger van Boxtel, geeft aan dat de NS het eerste land is ter wereld dat groene stroom gaat gebruiken al aandrijving voor hun treinen. Daardoor kunnen de negen miljoen klanten van de NS in Nederland elke dag een treinreis maken waarbij de CO2 emissie tot een minimum is gereduceerd.

Eerder werd door de NS een contract afgesloten voor het gebruik van 1,4 tWh (terawattuur) groene stroom per jaar voor het Nederlandse spoorvervoer. Als men dit omrekent naar het verbruik van elektriciteit door huishoudens dan omvat dit contract een afname van elektrische stroom die even omvangrijk is al het verbruik van elektriciteit van alle huishoudens in Amsterdam per jaar. De windenergie wordt opgewekt in windparken die nieuw worden aangelegd. Deze nieuwe windparken worden in gebruik genomen in verschillende landen. Naast Nederland komt de windenergie ook uit landen zoals Noorwegen, Zweden en België. De Nederlandse windparken leveren de helft van de windenergie de overige windenergie wordt uit het buitenland geïmporteerd.