Elektrische auto’s verlagen vraag naar olie vanaf 2016

Consultantsbureau Wood Mackenzie is een bureau dat gespecialiseerd is in de oliesector. Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de effecten van elektrisch rijden op de vraag naar olie.  De resultaten van dit onderzoek werden deels weergegeven door persbureau Bloomberg. Men vverwacht dat in de toekomst steeds meer automobilisten elektrisch gaan rijden. De vraag naar elektrische auto’s neemt toe.  Veel autoproducenten spelen hier op in en ontwikkelen nieuwe elektrische auto’s.  Het aanbod van deze auto’s neemt toe.

Op dit moment rijdt echter nog maar een klein deel van alle automobilisten in een elektrische auto. In de hele wereld is ongeveer 1 procent van alle autoverkopen een verkochte elektrische auto. De verwachtingen voor de verkoop van elektrische auto’s zijn rooskleurig. Er worden door verschillende autoproducenten vanaf 2016 nieuwe modellen geïntroduceerd die goedkoper zijn dan de huidige en naar verwachting ook betere prestaties leveren.

In haar voorspelling geeft Wood Mackenzie aan dat steeds meer overheden de vervuiling van verbrandingsmotoren willen aanpakken. Het aandeel van elektrische auto’s op de autowegen zal daardoor in de toekomst toenemen. Doordat er minder auto’s worden gebruikt die op fossiele brandstoffen rijden zal ook de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen. De vraag naar olie zou de komende jaren met 10 procent kunnen afnemen aldus het bureau. In de buurt van het jaar 2035 gaat het bureau uit van een lagere olievraag van 1 tot 2 miljoen vaten olie per dag.

Dit niveau is ongeveer net zo hoog als de productieverlaging die de leden van oliekartel OPEC afgelopen week zijn overeengekomen. De resultaten van het bureau Wood Mackenzie sluiten aan op de prognose van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Dit agentschap heeft eerder de verwachting uitgesproken dat de vraag naar olieproducten al op een piek is beland en dat de vraag naar olie zal afnemen.  De oorzaken die de IEA noemt zijn de stijging in de vraag naar elektrische auto’s en de technologische ontwikkelingen waardoor steeds efficiëntere conventionele voertuigen worden ontwikkeld die efficiënter met brandstoffen omgaan.