Elektrische auto’s opladen aan lantaarnpaal in Den Haag vanaf 2017?

Elektrisch aangedreven auto’s zullen vanaf 2017 steeds vaker op de Nederlandse wegen worden aangetroffen. Dit komt omdat elektrisch rijden gepromoot wordt vanwege het feit dat deze auto’s geen CO2 uitstoten. Auto’s die op fossiele brandstoffen rijden zoals lpg, diesel en benzine zorgen voor luchtvervuiling juist vanwege het feit dat bij het verbranden van fossiele brandstoffen veel CO2 vrijkomt. Elektrische voertuigen worden opgeladen aan laadpalen en maken daardoor niet (direct) gebruik van fossiele brandstoffen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de elektrische stroom waarmee deze voertuigen worden opgeladen wel afkomstig is van duurzame energiebronnen. Als de elektrische stroom voor elektrische auto’s bijvoorbeeld uit kolencentrales afkomstig is dan is de elektrische auto alsnog indirect vervuilend.

Laadpalen voor elektrische auto’s
Omdat elektrische auto’s worden opgeladen aan laadpalen is het belangrijk dat er een goede laadpaleninfrastructuur ontstaat in Nederland. Veel grote steden zijn op dit moment bezig om plannen te ontwikkelen om hun laadinfrastructuur te verbeteren. Zo heeft Den Haag een opmerkelijk initiatief bedacht. Deze grote stad wil dat elektrische auto’s in de toekomst kunnen worden opgeladen bij lantaarnpalen. Den Haag wil in de maand december met dit experiment beginnen. Er wordt dan gebruik gemaakt van 8 lantaarnpalen die naast licht ook gebruikt kunnen worden als oplaadpunt voor elektrische auto’s.

Dit geeft burgemeester Pauline Krikke in een toelichting aan. Wanneer het experiment een succes wordt dan zullen er in de stad meer laadpaallantaarnpalen worden geplaatst. De burgermeester benoemd daarbij dat het laadpaalinitiatief goed past in het beleid van de stad om groene stroom te promoten. Groene stroom is belangrijk voor de toekomst van de wereld.

Energietransitie
Als we de klimaatdoelstellingen willen halen dan zullen auto’s moeten overschakelen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Deze energietransitie kost echter wel tijd en vereist ook een geheel andere manier van denken en werken. Daarom zijn initiatieven zoals de oplaadlantaarnpalen belangrijk. Deze lantaarnpalen met oplaadpunten voor elektrische auto’s zorgen voor een uitbreiding van het netwerk van laadpalen of de laadpaalinfrastructuur. Juist deze infrastructuur is van belang als er meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen komen.