EIB leent waterbedrijf Vitens 150 miljoen euro in 2020

Het Nederlandse waterbedrijf Vitens ontvangt 150 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Dit geld is nodig om de drinkwatervoorziening in Nederland de komende jaren op peil te houden. Het geld wordt beschikbaar gesteld als lening waarmee het netwerk van het bedrijf weer technisch in orde kan worden gemaakt. Afgelopen woensdag werd het bericht over de lening bekend gemaakt.

Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd de komende tijd. Zo worden er een aantal pompstations vernieuwd. Ook worden reservoirs en waterzuiveringsinstallaties aan technisch onderhoud onderworpen. Verder worden watermeters en distributienetwerken van Vitens aangepakt. De werkzaamheden zijn voor een deel verbonden aan de toekomst en de klimaatverandering die de komende jaren worden verwacht. Extreme weersomstandigheden zoals droge periodes moeten de watervoorziening in Nederland niet in de problemen brengen. Bovendien is er in sommige periodes sprake van een toename in de vraag naar water. Vitens zal haar best doen om de levering van schoon drinkwater te allen tijden te garanderen.