EIB leent miljoenen aan Nederland voor versterking dijken vanaf 2016

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat 120 miljoen euro als lening verstrekken aan het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Dit geld zal voor het versterken van dijken worden gebruikt. Naast dijkversterkingswerken worden er ook investeringen gedaan in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit maakte het waterschap maandag 3 oktober 2016 bekend.

Wat doet het WSHD?

Het WSHD zorgt er onder andere voor dat de Zuid-Hollandse Eilanden worden beschermd tegen wateroverlast. Ook beheert de WSHD het oppervlaktewater en zorgt deze instantie er voor dat het afvalwater wordt gezuiverd.  Een andere belangrijke taak is het onderhouden van de vaarwegen.

Wat is het EIB?

Het EIB is voluit Europese Investeringsbank. Deze bank werd in 1958 opgericht. Alle EU-landen zijn aandeelhouder van deze investeringsbank. De bank haalt geen geld weg uit het budget van de EU. Ook haalt de Europese Investeringsbank geen geld weg van de budgetten van de deelnemende EU landen. In plaats daarvan haalt het EIB het geld voor zijn leningen uit de financiële markten. Het geld moet als lening worden beschouwd en moet dus worden terugbetaald. Het is dus geen subsidie.