Een nieuw energiecontract kost begin 2023 ongeveer de helft ten opzichte van de zomer van 2022

Het afsluiten van een energiecontract is aan het begin van 2023 aanzienlijk goedkoper ten opzichte van vorig jaar. Mensen die nu een energiecontract afsluiten zouden op jaarbasis ongeveer 3.500 euro kwijt zijn aan aardgas of elektriciteit als een energiecontract wordt afgesloten. Dit bedrag is ongeveer de helft van de prijs die men betaalde voor een energiecontract in de zomer van 2022. In de zomer van 2022 steeg de prijs van gas en stoom tot recordhoogten. Inmiddels zijn de prijzen voor aardgas en elektriciteit lager geworden.

Gemiddeld lag de prijs van een energiecontract jarenlang rond de 2.500 euro per jaar voor gas en licht. In september 2022 lag de prijs van een jaarcontract voor energie rond de 8.500 euro. Dit geeft Ben Woldring van Gaslicht.com. Deze organisatie heeft tegen nieuwswebsite NU.nl aangegeven wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van energieprijzen. Gaslicht.com geeft aan dat ze de prijzen sinds 2003 op het gebied van gas en elektriciteit in de gaten houden. In de zomer van 2022 lagen de prijzen voor aardgas nog op vier tot vijf euro per kuub. Inmiddels liggen deze prijzen gemiddeld net boven de euro per kuub gas. Ook op het gebied van elektriciteit liggen de prijzen aanzienlijk lager dan vorig jaar. Er is nu sprake van een groot verschil ten opzichte van vorig jaar. Desondanks is een energiecontract nog altijd duizend euro duurder ten opzichte van de periode voor de invasie van Rusland in Oekraïne.