ECB verhoogt in juni 2023 mogelijk de rente opnieuw met 0,25 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) wil doormiddel van renteverhogingen de inflatie in Europa naar beneden brengen. In de eurozone moet de inflatie uiteindelijk uitkomen op 2 procent als het aan de ECB ligt. Daarvoor moet echter nog wel wat gebeuren. De afgelopen zeven keer is de rente omhoog gebracht. Inmiddels staat de ECB rente op 3,75 procent. In de volgende vergadering, die op 15 juni gepland staat, wordt de rente waarschijnlijk opnieuw verhoogd. Waarschijnlijk zal de rente dan worden verhoogd met 0,25 procent.

Deze renteverhoging zal vanuit de vergadering in Frankfurt worde doorgevoerd. Het zal echter niet de laatste vergadering zijn van de ECB en ook zeker niet de laatste renteverhoging. De afgelopen zeven renteverhogingen hebben slechts een klein effect gehad op de inflatie. Wel wordt door economen gewezen op het feit dat de rente-effecten pas later merkbaar zullen zijn in de economie en de inflatie. In juli zou wellicht nog een verhoging worden doorgevoerd van de rente. Omdat de inflatie in de eurozone in april weer een beetje omhoog ging staat de ECB extra onder druk om maatregelen te nemen. In april kwam de inflatie in de eurozone nog uit op 7 procent. Dit kwam naar voren uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. In de maand maart was de inflatie nog 6,9 procent hoger dan een jaar eerder.