ECB gaat mogelijk in juni 2024 rente verlagen

De eerste renteverlaging van de ECB in een periode van vijf jaar tijd zit er aan te komen. Dit komt naar voren uit documenten van vergaderingen die werden gehouden tussen Europese centrale bankiers. Er hangt veel af van de inflatie. Als deze inflatie op koers blijft richting de twee procent dan kan de ECB besluiten om de rente te verlagen. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Juist om de inflatie aan te bestrijden heeft de ECB de rente meerdere malen verhoogd. Het lenen van geld werd minder aantrekkelijk vanwege de hogere rente. Banken en andere geldverstrekkers baseren de rentes van hun producten voor een groot deel op de hoogte van de ECB rente. De renteverhogingen hebben vrijwel op alle leenproducten effect gehad. Echter steeg de rente op spaargeld nauwelijks. Inmiddels lijkt de inflatie af te nemen hoewel veel mensen nog wel ervaren dat boodschappen en andere producten duur zijn geworden en duur zijn gebleven. Een lagere inflatie betekent namelijk niet dat producten goedkoper worden ze dalen namelijk niet in prijs. In plaats daarvan stijgen ze minder hard in prijs.

Geen verlaging ECB rente in april

Mogelijk gaat de ECB rente al in juni omlaag. Dit bericht werd afgelopen vrijdag al duidelijk. Toen werden de notulen van de laatste vergadering over de ECB rente van de maand april openbaar gemaakt. Het bestuur van de ECB heeft deze vergadering gehouden met alle centrale bankiers uit de eurolanden. Afgelopen april werd nog besloten om de ECB rente van vier procent te handhaven. Dat percentage is het hoogste rentepercentage ooit. Als de ECB rente daadwerkelijk omlaag gaat zal lenen goedkoper worden en zal het rendement op spaargeld mogelijk ook weer lager worden. Het is opvallend dat de rente voor leningen sneller stijgt dan de rente op spaargeld. Als de ECB rente daalt zal het omgekeerde effect mogelijk plaatsvinden namelijk dat spaarrente zo snel mogelijk door banken naar beneden wordt bijgesteld en dat de rente op leningen mogelijk zo lang mogelijk op een hoger niveau wordt gelaten. Vermoedelijk zullen de spaarrentes in eerste instantie bevriezen. Nu zijn de spaarrentes de afgelopen tijd ook al nauwelijks of zelfs helemaal niet gestegen.

In juni een verlaging van de ECB rente

Een deel van het bestuur van de ECB wilde in de maand april al een renteverlaging doorvoeren. Dat is toen echter niet gebeurd. De kans is groot dat bij de volgende vergadering van de ECB er wel een besluit zal worden genomen waarmee het verlagen van een ECB rente kan worden doorgevoerd. Niet alleen de documenten van de ECB duiden op een renteverlaging in juni, ook beleggers en analisten verwachten dat de rente van de ECB in juni zal worden verlaagd.