Duurzaamheid speelt nauwelijks een rol bij aanbestedingen in 2019 aldus bouwbedrijven

Duurzaamheid en verduurzaming zijn belangrijke aspecten die de overheid regelmatig benoemd. Toch blijkt de overheid zelf niet altijd het goede voorbeeld te geven op het gebied van deze onderwerpen. Zo speelt duurzaamheid een ondergeschikte rol bij aanbestedingen van bouwprojecten van Nederlandse publieke instellingen. Tot deze conclusie komt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Op maandag 7 oktober 2019 heeft Bouwend Nederland de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Het onderzoek werd door de brancheorganisatie gehouden onder de 83 grootste publieke aanbesteders.

Volgens het onderzoek werd duurzaamheid in 2018 bij 26,9 procent van de aanbestedingen meegenomen in de beslissing. Bij het overige percentage (73,1 procent) speelde duurzaamheid niet of nauwelijks een rol bij de beslissing. Bouwend Nederland geeft aan dat vooral de prijs een doorslaggevende factor is bij aanbestedingen. Zelfs bij aanbestedingen voor bouwprojecten waarbij duurzaamheid in de overweging werd meegenomen telde duurzaamheid in ruim 58 procent van de gevallen maar voor 15 procent mee in de gunning. Volgens Bouwend Nederland wordt de bouwsector ook in 2019 nog onvoldoende beloond voor duurzame innovaties. De “innovatiekracht” van de bouwsector wordt daardoor nog steeds onvoldoende ingezet.

Programmamanager duurzaamheid Helen Visser geeft aan dat vanuit de achterban van Bouwend Nederland al geruime tijd wordt aangegeven dat duurzame innovaties in de praktijk niet worden gerealiseerd. Daarbij wordt aangegeven dat voor deze innovaties in de praktijk meestal geen ruime is. De kosten en prijsstelling zorgen er voor dat aanbestedingen vaak zo scherp mogelijk worden gedaan. Dan is er niet altijd ruimte voor duurzame innovaties. Er zou volgens Bouwend Nederland ook vaker gekozen moeten worden voor contracten waarbij langjarig onderhoud is inbegrepen. Als het project duurzaam is zullen de kosten voor langjarig onderhoud gunstiger uitpakken. Een aanbesteding met daarin een contact voor een langdurig onderhoud biedt veel voordelen: “dergelijke contractvormen stimuleren juist het maken van doordachte duurzame keuzes, waarvan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers langjarig profiteren.”