Duizenden euro’s aanschafsubsidie voor elektrische auto’s vanaf 2021

Vanaf 2030 wil de Nederlandse overheid dat Nederlanders alleen nog maar elektrische auto’s kopen als ze een automobiel aanschaffen. Als dat lukt zullen er ongeveer twee miljoen elektrische auto’s aan het verkeer deelnemen. Dan moeten er ongeveer 1,8 miljoen oplaadpunten in Nederland zijn aangebracht op verschillende locaties door heel Nederland. De overheid verwacht samen met de mobiliteitssector dat deze doelstellingen haalbaar zijn als er subsidie wordt geboden en belastingmaatregelen worden genomen.

Dit komt naar voren uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van de NOS. De mogelijke veranderingen in de subsidies en de belasting zijn ter tafel gekomen bij de zogenaamde Mobiliteitstafel. Dit is een onderdeel van het Klimaatakkoordoverleg. Volgens de bronnen zijn de betrokken partijen het bijna eens geworden over de maatregelen die in de komende jaren moeten worden genomen om het elektrisch rijden te bevorderen in Nederland.

De partijen die aan de onderhandeling deel namen zijn het Rijk en afgevaardigden van de mobiliteitssector. Er wordt gesproken over een zogenaamde Aanschafsubsidie. Deze subsidie wordt verstrekt bij de aanschaf van nieuwe emissieloze auto’s voor privégebruik. Deze Aanschafsubsidie komt er in 2021. De hoogte van de Aanschafsubsidie is vastgesteld op maximaal 6000 euro, aflopend naar 2200 euro in 2030. Tot 2025 blijven elektrische auto’s vrijgesteld van bpm. Vanaf 2025 betalenm mensen bij de aanschaf van een elektrische auto eenmalig 350 euro. Verder gaan volledig elektrische rijders vanaf 2025 motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Tot dat 2025 zijn elektrische auto’s nog helemaal vrijgesteld.