Duitse windmolenparken leveren nog weinig stroom

De afgelopen tijd heeft Duitsland veel geïnvesteerd in windenergie. Met name op zee zijn verschillende commerciële windmolenparken geplaatst. Deze windmolenparken moeten elektrische energie opwekken en deze vervolgens naar de vaste wal transporteren. Hierdoor zou Duitsland meer duurzame energie gebruiken. In de praktijk blijken de Duitse windmolenparken op zee echter niet optimaal te worden benut. Dit komt doordat een aantal van deze windmolenparken niet kan worden aangesloten op het stroomnet van het vasteland. Daarnaast hebben een aantal windmolenparken te maken met storingen.

Eerste Duitse commerciële windmolenpark op zee
Het eerste commerciële windmolenpark levert nog geen stroom aldus het Duitse weekblad Der Spiegel. Dit weekblad melde in een bericht op zondag 22 juni dat het windmolenpark BARD1 de komende tijd nog geen stroom kan leveren aan de vaste wal. Bard1 ligt negentig kilometer voor het Duitse Waddeneiland Borkum en kampt met voortdurende technische problemen. Deze technische problemen zijn sinds de officiële inbedrijfstelling in augustus 2013 nog niet structureel opgelost.

In maart 2014 was er nog brand in het windmolenpark. Hierna is het park compleet stilgelegd. Vanaf juni 2014 zou het windmolenpark weer in gebruik genomen worden. Volgens Der Spiegel is de hervatting van de stroomproductie nu uitgesteld.

Andere Duitse windmolenparken
Het gaat niet alleen moeizaam met het Duitse windmolenpark BARD1, ook andere Duitse windmolenparken hebben te kampen met moeilijkheden. Windmolenpark Trianel is tot in juni 2014 nog niet aangesloten op het stroomnet. Het is nog onduidelijk wanneer dat windmolenpark wel aangesloten wordt. Windmolenpark Riffgrad is na een behoorlijke vertraging wel aangesloten op het stroomnet van de Duitse vaste wal.

Reactie van Technisch Werken
Investeren in wondmolenparken is een investering in de toekomst. Het bouwen van windmolens is echter de eerste stap. Deze stap moet weloverwogen worden genomen. Windmolens moeten de energie die ze opwekken ook kunnen transporteren. Als dat niet of onvoldoende gebeurd gaat er een hoop duurzame energie verloren.

Windenergie is een belangrijke energiebron, toch dienen er verschillende hindernissen te worden overwonnen voordat windenergie daadwerkelijk een substantieel deel van de energievoorziening in Europa voor zijn rekening gaat nemen.

Ook in Nederland wordt er volop gespeculeerd over windenergie en de effectiviteit daarvan. Windenergie is niet constant aanwezig in tegenstelling tot de energie die wordt opgewekt in kolencentrales. Door kolen en biomassa te verbranden in kolencentrales kan men de hoeveelheid energie die men nodig heeft reguleren. Windmolens zijn afhankelijk van weersomstandigheden. Als er weinig wind is ontstaan er ‘black-outs’ in het elektriciteitsnet. Deze black-outs moeten worden opgevangen door kolencentrales. Daardoor moeten kolencentrales altijd door blijven stoken en komt er nog steeds CO2 emissie in de lucht.

Duurzame energie is pas echt duurzaam als er geen vervuilende kolencentrales hoeven te draaien om black-outs op te vangen.