Duitse prototype standaardkilo van silicium verkocht aan Taiwan in 2018

Duitsland heeft een ronde bal van exact 1 kilo verkocht aan Taiwan. Het object is gemaakt van silicium en heeft een doorsnee van nog geen tien centimeter. Dit klikt op zich niet zo bijzonder maar het is uitermate lastig om een product te produceren dat exact 1 kilo weegt. Dat is bijna net zo moeilijk als het produceren van een product met exact een bepaalde afmeting.

Toleranties
In de techniek heeft men het over toleranties. Een tolerantie is in feite een bepaalde acceptatie dat een product in bepaalde mate afwijkt in maatvoering en/of gewicht. In de verspaning heeft men het bijvoorbeeld vaak over toleranties. Zo kan een product dat men doormiddel van draaien en frezen produceert bijna nooit de exacte maat hebben. Deze maat kan millimeters, tienden van millimeters, honderdsten van millimeters of zelfs duizendsten van millimeters afwijken. Deze afwijking in de maatvoering heeft echter ook een invloed op het gewicht van het product dat verspaand is.

Standaard gewicht
Voor de maatvoering heeft men in de wereld op een gegeven moment standaardisatie ingevoerd. Deze standaardisatie zorgt er voor dat als je ergens een bepaalde afmeting of een bepaald gewicht aanschaft er vanuit kunt gaan dat de verkoper dezelfde maatvoering hanteert als jij. Zo kunnen problemen worden voorkomen. De maatvoering en de gewichtsbepaling wordt in de praktijk vaak gedaan door machines. Deze machines moeten nauwkeurig kunnen meten en daarom worden ze geijkt.

Prototype van de nieuwe Duitse standaardkilo
Taiwan koopt de kleine kogel van silicium van Duitsland. Het kleine ronde object is een prototype van de nieuwe Duitse standaardkilo. Taiwan heeft het object gekocht voor een miljoen euro verkocht. Dit bericht werd bekend gemaakt door het natuurkundig instituut PTB in Braunschweig. Momenteel ligt de huidige standaardkilo in Parijs. Deze standaardkilo wordt echter in 2019 vervangen. Deze vervanging vindt plaats omdat er afwijkingen zijn geconstateerd toen deze standaardkilo werd vergeleken met de controle-exemplaren.

Natuurkundige formules
Wetenschappers hanteren natuurkundige formules om de het gewicht exact te kunnen berekenen. Voor het berekenen van een kilo kan worden gebruik gemaakt van de constante van Planck, aangeduid met h. Wetenschappers zijn het echter niet overal eens over de manier waarop die constante zal moeten worden berekend. Amerikanen gebruiken bijvoorbeeld een speciale Kibble-weegschaal terwijl Duitsers het aantal atomen in een bol zuiver silicium tellen. Het is de bedoeling dat op 20 mei 2019 de precieze formule voor de kilo wordt vastgesteld. Vooruitlopend op deze gebeurtenis heeft Duitsland alvast acht standaardkilo’s geproduceerd.