Duitse bedrijven willen graag zaken doen met Iran in 2016

Het Duitse bedrijfsleven wil graag zaken doen met Iran zodra de economische sancties zijn opgeheven. De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) heeft dit gezegd tegen het Duitse persbureau DPA. Men verwacht dat de Duitse export naar Iran in 2016 een dubbelcijferige groei zal laten zien.

Volgens de DIHK kan het handelsvolume tussen Duitsland en Iran in drie jaar tijd verdubbelen tot 5 miljard euro. Over vijf tot zeven jaar is een volume mogelijk van 10 miljard euro. Een aantal segmenten van het Duitse bedrijfsleven heeft bijzonder baat bij het wegvallen van de economische sancties tegen Iran.  Dit zijn de Duitse machinebouwers, autofabrikanten, farmaceuten en levensmiddelenproducenten. Bedrijven in deze segmenten zullen naar verwachting weer volop zaken doen met Iran.

In het verleden, voordat de eeconomische sancties werden ingevoerd,  deed Duitsland veel zaken met Iran. Volgens het DIHK behoorde Iran zelfs tot de belangrijkste internationale exportmarkten van Duitsland. Dit maakt vokgens het DIHK duidelijk hoe belangrijk Iran voor Duitsland kan zijn.

Iran heeft veel geleden onder de economische sancties.  Jarenlang mocht het land niet of nauwelijks handel drijven met Westerse landen. Daardoor kon men in Iran niet veel profiteren van de technologie buiten het land. In Iran zijn daarom nog veel machines en werktuigen verouderd. De Duitse organisatie DIHK vermoed dat er in Iran veel vraag is naar hoogwaardige Duitse machines. Dat biedt voor zowel Duitsland als Iran nieuwe kansen.

Reactie van Technisch Werken

Het lijkt er op dat de economische sancties tegen Iran al van de baan zijn. Toch is dat nog niet helemaal zeker. Veel landen en bedrijven gaan er al van uit dat de sancties opgeheven gaan worden. Dat zorgt natuurlijk voor een behoorlijke druk bij de tegenstanders van het opheffen van de sancties.  Er spelen nog een aantal politieke conflicten. Israël is bijvoorbeeld tegen het opheffen van de sancties ook in Amerika zijn er in de politiek bezwaren. Dit heeft allemaal invloed op de snelheid waarmee de sancties volledig van de baan gaan. Het is voorbarig om nu al de conclusie te trekken dat alles snel en positief zal verlopen.  Voor sommigen is het nog maar de vraag of het opheffen van de sancties echt positief is. De oliemarkt heeft bijvoorbeeld al een overschot aan olieproductie. Het aanbod van olie neemt toe en als Iran vervolgens ook haar olie ongelimiteerd op de markt kan storten blijft er niets meer van de olieprijs over. Dat heeft wereldwijd ook effecten.