Drentse gemeente de Wolden krijgt glasvezelnetwerk vanaf 2016?

De Drentse gemeente De Wolden is al een tijdje van plan om een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. De Stichting Glasvezel De Wolden heeft daarvoor echter voldoende aanmeldingen nodig. De benodigde 1100 aanmeldingen zijn volgens de stichting echter al binnen. Daardoor is er aantoonbaar voldoende animo voor de aanleg van het particuliere supersnelle internet in de gemeente.

Verschillende partijen moeten gezamenlijk voor de realisatie van het glasvezelnetwerk zorgen. Daarvoor is het nutsbedrijf Rendo ingeschakeld door de gemeente De Wolden en de provincie Drenthe. Gezamenlijk hebben de betrokken partijen toegezegd dat zij samen bereid zijn 16 miljoen euro te investeren. Deze investering is een vorm van een lening aan de stichting. De gemeente de Wolden in Drenthe wordt beschouwd als een proefgebied.

Over het algemeen willen de meeste gerenommeerde nutsbedrijven geen supersnelle glasvezelnetwerken aanleggen in landelijke gebieden. In die gebieden zijn verhoudingsgewijs weinig woningen per vierkante kilometer aangesloten op een dergelijk netwerk. Daardoor worden de landelijke gebieden niet als rendabel investeringsgebied beschouwd voor glasvezelnetwerken. Om toch een glasvezelnetwerk te krijgen is het initiatief door de stichting van start gegaan.

De investeringen die gedaan moeten worden om het glasvezelnetwerk aan te leggen zullen niet snel genoeg terugverdiend worden. De bewoners mogen in twintig jaar de investering afbetal volgens de stichting. Er moet echter nog een definitief besluit komen van het nutsbedrijf, gemeente en provincie. Dat besluut hoopt men medio juni van 2016 te ontvangen. Als dat besluit is genomen kan een aannemer worden ingeschakeld om het breedband aanleggen.

Als het glasvezelnet in de Wolden is aangelegd moeten uiteindelijk 11.000 aansluitingen plaatsvinden op het netwerk. Dit zijn zowel huishoudens en bedrijven. De Wolden wordt dan de eerste landelijke gemeente in Nederland waar men een dergelijk groot particulier netwerk van glasvezel heeft aangelegd.

Reactie van Technisch Werken

Glasvezelnetwerken worden vaak in stedelijke gebieden of andere gebieden aangelegd waar veel woningen en bedrijfsgebouwen (utiliteit) aanwezig zijn. Deze bedrijven en woningen hoeven vaak weinig moeite te doen voor een glasvezelnetwerk. De kleine dorpjes en dunbevolkte gebieden moeten vaak keihard lobbyen voor een dergelijk netwerk. De gemeente De Wolden in Drenthe vormt nu een voorbeeld voor andere dunbevolkte gemeenten in Nederland.  Nu is het afwachten of dit project een succes gast worden. Zal men in 2016 al starten met de aanleg van glasvezel in de Wolden? We zullen zien.