Doorverhuren nieuwkoopwoningen in Amsterdam mag niet in 2020

Het doorverhuren van nieuwbouwkoopwoningen is in Amsterdam niet meer toegestaan. In Amsterdam is namelijk de zelfwoonplicht van toepassing. Deze zelfwoonplicht wordt vastgelegd in de zogenaamde erfpachtvoorwaarden van een woning. Amsterdam heeft er voor gezorgd dat de zelfwoonplicht niet alleen van toepassing is op de huidige kopers maar ook op de nieuwe kopers. Dat betekent dat een nieuwbouwwoning die aangekocht wordt in Amsterdam in 2020 alleen mag worden bewoond door de koper. Amsterdam heeft hier wel een uitzondering op gemaakt. Zo mogen de aangeschafte nieuwbouwwoningen wel worden verhuurd aan eerstegraads familieleden. Hierbij kun je denken aan de partner, de ouders of hun kinderen en de partners van hun kinderen. Bovendien mag een aangekochte nieuwbouwwoning ook worden verhuurd als de eigenaar tijdelijk in het buitenland verblijft.

Verhuren is verder toegestaan als de huur onder de grens van 1.027 euro blijft. Dat is de grens van het hoge- en middenhuursegment in de stad Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil het doorverhuren van koopwoningen tegengaan. Tot voor kort werden in Amsterdam veel nieuwbouwwoningen en bestaande koopwoningen gekocht door investeerders die de woningen vervolgens voor hoge verhuurprijzen op de verhuurmarkt brachten. De particuliere woningzoekers in Amsterdam werden zo buitenspel gezet en werden daarnaast in veel gevallen gedwongen om hoge huurprijzen te betalen voor de woningen. De krapte aan koopwoningen in Amsterdam liep steeds verder op terwijl het aanbod aan dure huurwoningen toenam. Nu wil Amsterdam dat de nieuwe woningen die gebouwd worden alleen gebruikt worden door de nieuwe eigenaren. Amsterdam moet bereikbaar blijven voor alle inkomensgroepen aldus de gemeente.