Doorstroom op de woningmarkt stagneert in tweede helft 2019

Met doorstroom op de woningmarkt wordt bedoelt dat eigenaren van koopwoningen hun koopwoning kunnen verkopen en dan vervolgens een duurdere koopwoning gaan kopen. Daardoor komen betaalbaardere woningen beschikbaar op de woningmarkt en worden tevens ook meer duurdere koopwoningen verkocht.

Volgens Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker, stagneert de doorstroming op de Nederlandse woningmarkt. Dat heeft onder andere te maken met de populatie die een koopwoning zoekt. Er zijn steeds meer alleenstaande woningzoekers die dikwijls een modaal inkomen hebben. Volgens De Hypotheker kan een alleenstaande met een modaal inkomen van 36.000 euro op jaarbasis een hypotheek afsluiten van maximaal 163.000 euro. Veel koopwoningen vallen buiten dit bedrag en zijn fors duurder. Dat zorgt er voor dat een behoorlijk grote groep mensen wel een koopwoning wil kopen maar dat eenvoudigweg niet kan omdat de koopwoningen te duur zijn op dit moment.

De Hypotheker geeft aan dat er meer nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd ook moet de doorstroming onder senioren worden bevorderd in Nederland. Veel senioren wonen langer in een grote gezinswoning terwijl ze in feite alleen of met z’n tweeën zijn. Daardoor komen er nauwelijks nieuwe gezinswoningen beschikbaar op de markt. De Hypotheker is er voorstander van dat het voor ouderen gemakkelijker of gunstiger wordt gemaakt om door te stromen. Betaalbare koopwoningen moeten voor alle inkomens beschikbaar zijn op de woningmarkt en niet alleen voor de hoge inkomens.