Defensie investeert in robotica en autonome systemen

De Koninklijke Landmacht moet op technologisch gebied geoptimaliseerd worden. Dat is van cruciaal belang als de Nederlandse defensie ook de komende jaren een rol van betekenis wil blijven spelen in de toekomst. Dit uitgangspunt staat in het nieuwe visiedocument van de Koninklijke Landmacht. Defensie zal de komende jaren meer de nadruk gaan leggen op de ontwikkeling en het gebruik van drones en slimme wapens. Deze technologie krijgt veel meer de nadruk dan tanks en andere conventionele materialen. Het bericht van defensie werd maandag 5 november 2018 bekend gemaakt nadat er eerder bericht werd gedaan door De Telegraaf over dit onderwerp. Het visiedocument van de Koninklijke Landmacht werd maandagmiddag gepresenteerd. In het visiedocument staan de toekomstplannen van defensie.

Research & development
Een woordvoerder van defensie benadrukt dat het belangrijk is om “mee te bewegen met alle sociale, geopolitieke, demografische en technologische ontwikkelingen”. Daarbij komt niet alleen “hoogwaardige technologie” aan de orde maar ook kennis. Robotica en automatisering van wapens wordt belangrijker voor de toekomst van defensie. Er zijn gevoelige sensoren nodig die de vijand kunnen waarnemen en er zijn effectieve doelgerichte wapens nodig waarmee de vijand snel en effectief kan worden uitgeschakeld. Er zal ook tijd en geld moeten worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling oftewel research en development. Er moeten testen worden uitgevoerd met betrekking tot autonome systemen en robotica. Bij alle maatregelen die de Landmacht in de toekomst gaan nemen gaat het om “experimenteren met deze nieuwe technologieën”.