December 2014 verdeeldheid binnen OPEC over lage olieprijs

Eind december 2014 wordt de verdeeldheid binnen de landen die tot de OPEC behoren duidelijker. De verschillende lidstaten zijn het niet eens over de prijsontwikkelingen van de olie. De olieprijs is aanhouden laag. Dit komt omdat de vraag naar olie is afgenomen terwijl er wel evenveel olie wordt geproduceerd. De voorman van de OPEC besloot eerder dat de olieproductie niet omlaag gaat maar de landen Iran, Venezuela en Algerije zijn het daar niet mee eens.

Olieproductie wordt niet gereduceerd
In week 52 liet Ali al-Naimi nog aan de wereld weten dat het behouden van het marktaandeel in de olie belangrijker is dat het prijsniveau van de olie. Daarom wil de Saudische olieminister de productie niet reduceren. Amerika en Rusland behoren niet tot de OPEC en zijn dus concurrenten op het gebied van de olieproductie. Eerder maakte Rusland ook al bekend dat zij haar olieproductie ook niet zal reduceren.

Tegenstanders
Binnen de lidstaten van de OPEC zijn er ook tegenstanders van het beleid. De Algerijnse olieminister wil bijvoorbeeld dat de olieproductie wel wordt verlaagd. Volgens hem moet de olieproductie worden verlaagd door de OPEC om onevenwichtigheden te corrigeren en de inkomsten van de lidstaten te verdedigen. Net als Venezuela en Iran is ook Algerije voor de inkomsten van het land sterk afhankelijk van de prijs van olie en gas. Algerije haalt ongeveer 95 procent van haar exportinkomsten uit grondstoffen zoals olie. Als de olieprijs nog verder gaat dalen krijgt het land te weinig geld voor de olie die ze exporteert en komt het land in financiële moeilijkheden.

Reactie van Technisch Werken
De olieproductie en de economie zijn nauw aan elkaar verbonden. Als het slecht gaat met de economie is er minder vraag naar olie. Een lage olieprijs zorgt er echter voor dat produceren en exporteren minder kosten met zich meebrengt. Hierdoor kan een lage olieprijs ook weer gunstig zijn voor een economie die zich langzamerhand gaat herstellen. Er zijn echter veel belangen verbonden aan de ontwikkelingen op het gebied van olieproductie. Landen die olie produceren zijn afhankelijk van de marktwaarde van olie. Deze kan doormiddel van een lage productie kunstmatig omhoog worden gebracht. Door het aanbod van olie te verlagen zal de verhouding tussen aanbod en vraag kleiner worden en zal de prijs van olie omhoog gaan. In dat geval zal de economie echter niet makkelijk herstellen want de hoge olieprijs zorgt voor hoger brandstofkosten.