De Europese Centrale Bank zou de ECB rente opnieuw kunnen verhogen in oktober 2023 aldus ECB-directeur Elderson

Na tien verhogingen van de ECB rente denken veel analisten dat de renteverhogingen van de ECB de komende tijd wel even voorbij zijn. Er zou een zogenaamde pauze ingelast kunnen worden. Hoewel bepaalde analisten dat verwachten zijn de berichten van uit de ECB toch geheel anders. Kort geleden werd al duidelijk gemaakt dat de ECB zeker geen einde heeft gemaakt aan de renteverhogingen. Ook de Nederlandse ECB-directeur Frank Elderson heeft aangegeven dat hij denkt dat de ECB rente ook in oktober dit jaar verder omhoog zou kunnen gaan. De centrale banken van Amerika, Engeland en Zwitserland hebben kort geleden wel het besluit genomen om de renteverhogingen te stoppen althans voor de komende tijd.

Inflatieverlaging

De reden waarom sommige centrale banken dit besluit nemen heeft te maken met de verwachte effecten van de renteverhogingen op de economie. Te veel renteverhogingen zouden er voor zorgen dat mensen en bedrijven minder geld uitgeven waardoor de economie en de economische groei terug zou lopen. Dat is een nadelig effect van het verhogen van de rente. Aan de andere kant is dat nu juist precies het effect dat men wil bewerkstelligen. Men wil dat er minder geld wordt uitgegeven om het aanbod aan geld te laten dalen. Minder aanbod van geld zorgt voor een lagere inflatie. Dat is wat de ECB wil. Het liefst de inflatie op 2 procent. Dat kan echter niet zonder renteverhogingen worden bereikt.

ECB renteverhoging

De laatste renteverhoging werd nog maar kort geleden doorgevoerd namelijk halverwege september. In een interview met financieel persbureau Market News International heeft directielid Elderson aangegeven dat hij denkt dat de rente nog verder omhoog kan. Je kunt volgens hem niet beweren dat de renteverhogingen ten einde zijn gekomen. Er zijn namelijk diverse economische factoren die van invloed zijn op de rentebesluiten. Daarnaast zijn er nog heel veel onzekerheden op dit moment. Als de energieprijzen bijvoorbeeld weer gaan stijgen kan dat ook een effect hebben op de inflatie waardoor de noodzaak om in te grijpen vanuit de ECB weer groter wordt. Daarom is het moeilijk om voorspellingen te doen over de ECB rente. De cijfers die deze week over de inflatie vanuit de Eurolanden bekend worden gemaakt zullen met belangstelling door analisten worden bekeken. Economen zouden uitgaan van een inflatiedaling. De inflatie zou in augustus op 5,2 procent liggen en in september volgens de economen uitkomen op 4,5 procent. Althans dat is de inschatting van economen. De cijfers kunnen namelijk ook tegenvallen waardoor een ECB renteverhoging meer tot de mogelijkheden gaat behoren.