De energierekening worden beter leesbaar vanaf juli 2017

Energie is een belangrijk onderwerp in de wereld. De gevolgen van energiewinning en het gebruik van bepaalde fossiele energiebronnen is bekend. Dit is echter 1 aspect met betrekking tot energie. Een ander aspect zijn de kosten van energie. Huishoudens in Nederland moeten goed inzichtelijk krijgen wat ze voor energie betalen. Daarom moeten woningen een duidelijke en goed controleerbare energierekening ontvangen. Vanaf 1 juli 2017 gaat de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleren of consumenten uit hun factuur makkelijk kunnen afleiden waarvoor ze precies betalen. Verder moeten consumenten ook op basis van deze gegevens kunnen bepalen of ze wel het juiste bedrag voor energie betalen ten opzichte van het contract dat ze met hun energieleverancier hebben afgesloten.

Zo moet het onder andere duidelijk zijn of voorschotten juist verrekend zijn. Verder moeten energieafnemers  de meterstanden en eventuele tariefswijzigingen kunnen controleren en na kunnen gaan of deze goed zijn verwerkt. De prijzen van energieleveranciers moeten inclusief btw vermeld worden. Verder moeten alle onvermijdbare kosten op de energierekening staan. Deze kosten zijn onder andere de administratiekosten of regiotoeslagen.