Daling werkloosheid nog niet in zicht in januari 2014

In januari 2014 is de werkloosheid in Nederland gestegen. Volgens het CBS is de maand januari de tweede maand op rij waarin de werkloosheid is toegenomen. In totaal kwamen er in januari tienduizend werklozen bij. In Nederland zijn nu totaal ongeveer 678.000 mensen werkloos. Door de stijging van de werkloosheid vragen ook meer mensen een WW-uitkering aan. In de maand januari hebben 23.000 mensen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Onder de mensen die een uitkering aanvroegen waren verhoudingsgewijs veel jonger in de leeftijd tot 25 jaar. Ook waren er mensen uit de zorg en welzijnssector die in de WW terecht kwamen.  Het aantal mensen die gebruik maken van een WW-uitkering is daardoor gestegen naar 460.000.

Toch economische groei?
De stijgende werkloosheid lijkt in strijd met de economische berichten van de afgelopen maanden. De berichten over de economie  zijn namelijk positief. De economie maakt een voorzichtig herstel door. Dit herstel uit zich echter niet meteen in een daling van de werkloosheid. De werkloosheid ijlt namelijk na op de ontwikkelingen in de economie. Als het slechter gaat met de economie worden over het algemeen niet meteen werknemers ontslagen. Dit gebeurd na verloop van tijd als de bedrijven echt geen andere keuze meer hebben. Andersom is ook het geval. Als de economie aantrekt nemen bedrijven niet meteen nieuwe personeelsleden aan. Ze wachten eerst af of het herstel van tijdelijke aard is of dat men een structureel kan verwachten.

Een structureel herstel zorgt er voor dat de werkloosheid af neemt. Bedrijven durven werknemers contracten te bieden als er volop orders zijn. Regelmatig kiezen bedrijven er ook voor om uitzendkrachten in te schakelen om tijdelijke pieken in de productie op te vangen. Daarvoor is flexibel personeel zeer geschikt. Als de drukt aanhoudt kunnen bedrijven er alsnog voor kiezen om tijdelijke contracten aan te bieden.

Reactie van Technisch Werken
De economie stabiliseert zich in 2014. Er zullen naar verwachting in 2014 geen grote pieken en dalen in de economische resultaten komen. Het herstel van de economie zal geleidelijk plaatsvinden. De werkloosheid zal daardoor ook geleidelijk verminderen. Werklozen in de techniek en maakindustrie zullen vermoedelijk als eerste een herstel in de economie bemerken. Daarbij hebben werkzoekenden die ingeschreven staan bij uitzendbureaus weer een belangrijk voordeel omdat uitzendbureaus in een herstellende economie door bedrijven worden benaderd voor flexibel personeel.