Daling werkloosheid maand maart 2014

In de maand maart van 2014 is de werkloosheid in Nederland gedaald. Ondanks dit positieve bericht is het optimisme op de arbeidsmarkt nog ver te zoeken. Dit komt omdat de daling in de werkloosheid voor een belangrijk deel ontstaat vanwege de ontwikkeling dat minder mensen zich als werkzoekend aanmelden terwijl ze in feite geen werk hebben.  De daling in de werkloosheid wordt dus niet zozeer veroorzaakt omdat significant meer mensen aan het werk worden geholpen. Een toenemend aantal werkzoekenden keert de arbeidsmarkt de rug toe.

Aantal werklozen in maart 2014
In totaal waren er in Nederland 684.000 werklozen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit komt neer op ongeveer 8,7 procent van de beroepsbevolking. Het aantal geregistreerde werklozen was 7000 minder dan het aantal werklozen in de maand februari. In 2013 daalde het aantal werklozen een aantal maanden achter elkaar. Ook hierbij speelde de afname van het aantal ingeschreven werkzoekenden een rol.

Aantal WW-uitkeringen daalt
Doordat minder mensen zich daadwerkelijk gaan registeren als werkzoekende neemt ook het aantal uitkeringsgerechtigden af. Werkzoekenden moeten zich namelijk registeren als ze in aanmerking willen komen voor een WW. Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is gedaald naar 454.000. het aantal 55-plussers met een WW-uitkering nam toe en het aantal jongeren onder de 25 met een WW-uitkering nam af. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat jongeren minder WW-rechten hebben opgebouwd. Hierdoor verliezen jongeren ook sneller hun uitkering. Ouderen hebben verhoudingsgewijs wel veel WW-rechten en behouden hun uitkering daardoor langer. Hierdoor blijven er verhoudingsgewijs veel ouderen in de WW.

Aantal werknemers daalt
De totale beroepsbevolking is gekrompen. De beroepsbevolking is een verzamelnaam voor alle werknemers in Nederland die betaalde arbeid verrichten. Dit aantal werknemers is afgenomen de afgelopen maanden. Gemiddeld daalt het aantal mensen met betaald werk in Nederland met 13.000 per maand.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Volgens het CBS zijn veel werkzoekenden ontmoedigd. Dit heeft te maken met het geringe aantal beschikbare vacatures. Het grote aanbod beschikbare werkzoekenden zorgt er voor dat veel sollicitanten weinig positieve verwachtingen hebben met betrekking tot een sollicitatieprocedure. Onder de mensen die de arbeidsmarkt de rug toe keren zijn voornamelijk veel jongere werkzoekenden. In het afgelopen half jaar stopten 35.000 jongeren hun zoektocht naar werk. Jongeren kiezen er ook steeds vaker voor om een opleiding of studie te volgen. Hierdoor vergroten ze hun meerwaarde op de arbeidsmarkt. In de afgelopen zes maanden hebben verhoudingsgewijs ook veel vrouwen hun zoektocht gestaakt. Het totale aantal vrouwen dat hun zoektocht naar werk heeft gestaakt was 28.000. Dit aantal is 2,5 keer zo hoog als het aantal mannen dat is gestopt met zoeken naar werk.

Werkloosheid onder vrouwen
Het CBS geeft aan dat bij veel vrouwen deeltijd werk is vervallen. Door dit verlies van werk kunnen de vrouwen in sommige gevallen terugvallen op het salaris van hun partner. Hierdoor zou de noodzaak om werk te zoeken wat minder groot zijn. Onder vrouwen in de leeftijd van 25 jaar en ouder is het banenverlies verhoudingsgewijs groot. Deze vrouwen werden vooral ontslagen in de zorgsector en de handelssector.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid in Nederland moet worden verbeterd. Op dit moment verdwijnen er veel banen in Nederland doordat bedrijven failliet gaan of gaan fuseren. Daarnaast vertrekken ook steeds meer bedrijven naar het buitenland waar goedkoper kan worden geproduceerd omdat de lonen in verschillende landen lager liggen dan in Nederland. Nederland moet zijn uiterste best doen om deze ontwikkelingen tegen te gaan. De lonen van Nederlandse werknemers moeten voor bedrijven lager worden. Hierbij moet niet daadwerkelijk het netto loon van de medewerker omlaag.

Het is beter om de loonbelastingen te verlagen. Verder moet het ontslagrecht in Nederland veranderen. Bedrijven kunnen tegenwoordig ernstig in de problemen raken wanneer ze geen ‘afscheid’ kunnen nemen van werknemers die niet naar behoren functioneren. De enorme dossieropbouw schrikt veel bedrijven af. Ook de loondoorbetalingsverplichting aan zieke werknemers zorgt er voor dat bedrijven erg aarzelen voordat ze werknemers aannemen. Het kabinet zal nog flink moeten hervormen anders blijft de arbeidsmarkt in de problemen.