Daling werkloosheid in 2017

Op vrijdag 9 juni 2017 werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens bekend gemaakt over het vacature-aanbod en de daling in de werkloosheid in Nederland. Het valt op dat het aantal vacatures toeneemt en de werkloosheid daalt. De arbeidsmarkt van Nederland blijkt zich verder te herstellen in 2017. In het eerste kwartaal van 2017 was 5,6 procent van de beroepsbevolking werkloos in Nederland in 2016 was dit in dezelfde periode nog 6,8 procent. Sinds het begin van 2014 blijkt de werkloosheid in Nederland al een behoorlijke daling te hebben ingezet.

Als men kijkt naar de verschillende provincies in Nederland dan valt op dat in het eerste kwartaal van 2017 vooral in de provincie Friesland een behoorlijke daling werd genoteerd in de werkloosheid. In die provincie daalde de werkloosheid met 1,9 procentpunt. Dit was de sterkste daling in de werkloosheid ten opzichte van alle provincies. Ook de provincies Flevoland en Limburg deden het op dit gebied goed. In deze provincies daalde de werkloosheid ook harder dan gemiddeld. De kleinste daling in de werkloosheid werd genoteerd in de provincie Overijssel. Daar daalde de werkloosheid met 0,8 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2017 had de provincie Groningen de hoogste werkloosheid in Nederland. In die periode was ongeveer 7,2 procent van de beroepsbevolking in Groningen werkloos. De provincie Zeeland had in deze periode de laagste werkloosheid van heel Nederland. Daar kwam de werkloosheid uit op 3,9 procent.