Daling koopkracht Nederlandse werknemers

De koopkracht van de Nederlandse bevolking zal de komende tijd verder dalen. Het Nibud, het Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting, heeft dit met berekeningen aangetoond. De daling van de koopkracht zou zelfs nog sterker zijn dan op de Prinsjesdag werd aangegeven. Hoewel de brutolonen bruto iets stijgen gaat niemand er in Nederland netto op vooruit. Een koopkrachtdaling zou volgens het Nibud rond de 1 tot 2 procent zijn. Dit scheelt een huishouden soms tot 100 euro of meer per maand. De daling van de koopkracht heeft voor een deel te maken met de stijging van de premie voor de zorgverzekeraar. Deze premie is ongeveer 6 procent gestegen. Deze stijging is hoger uitgevallen dan eerder werd aangenomen op Prinsjesdag.

Gemiddeld zijn daarnaast de brutolonen van de werknemers slechts met 1,75 procent omhoog gegaan in plaats van de 2 procent die werd verwacht. De inflatie is daarnaast ook opgelopen waardoor het gat nog groter wordt. Voor werknemers is de situatie er dit jaar niet beter op geworden. Uitkeringsgerechtigden hebben het overigens nog moeilijker. Bij bezuinigingen op uitkeringen kunnen ze niets anders doen dan de gevolgen aanvaarden. Werknemers hebben in sommige gevallen nog een werkgever waarmee ze in onderhandeling kunnen over hun salaris.

Bedrijven hebben op dit moment echter nog niet veel duidelijkheid over de economische ontwikkelingen en kunnen daardoor vaak geen uitspraak doen over eventuele salarisverhogingen. De economische berichten in het nieuws beloven nog weinig verandering in de economische situatie in Nederland en de rest van Europa.