Dagproductie industrie gestegen in januari 2017 ten opzichte van januari 2016

Er is nog steeds sprake van een groei in de productie van de Nederlandse industrie. De gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland was in januari 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand in 2016. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 10 maart 2017 bekend gemaakt.

Ten opzichte van de maand december is de toename in de dagproductie wel lager uitgevallen aldus het statistiekbureau. In december was nog sprake van een groei van 5,4 procent. De industrie heeft nu al zestien maanden achter elkaar meer geproduceerd dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Machine-industrie
Het CBS maakte bekend dat de productie van de machine-industrie het sterkste groeide. In deze industrie was er sprake van een stijging van 11,3 procent. Naast deze sector deed ook de transportmiddelenindustrie het goed. Hier werd 11,2 procent meer geproduceerd. Deze productiestijging houd verband met de stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s. Verder viel ook op dat de productie in de chemische, rubber- en kunststofindustrie groeide. In de metaalproductenindustrie nam de groei juist iets af.

Technische uitzendbureaus
Uitzendondernemingen in de techniek merkten de ontwikkelingen in de industrie ook in het aantal uitzenduren en het aantal uitzendkrachten dat ze bemiddelen. De vraag naar uitzendkrachten nam in de machine-industrie toe maar nam daarentegen iets af in de metaalindustrie ten opzichte van 2016. Er werden minder lassers gevraagd maar de vraag naar machinebouwers en onderhoudsmonteurs nam sterk toe. Uitzendbureaus moeten daardoor voortdurend schakelen in de vraag en het aanbod van technisch personeel op de arbeidsmarkt. De technische vacatures veranderen regelmatig.

Onderhoudsmonteurs en storingsmonteurs
Onderhoudsmonteurs werken echter ook in andere industrieën waar veel machines zijn geplaatst. Door de verregaande automatisering in de industrie zijn onderhoudsmonteurs steeds belangrijker voor het in stand houden van het productieproces. Onderhoudsmonteurs moeten echter wel steeds meer kennis hebben van software zoals SCADA en PLC’s. Uitzendbureaus krijgen veel aanvragen voor dergelijke monteurs maar ze komen er achter dat deze monteurs moeilijk te vinden zijn in hun eigen systemen en op vacaturebanken. Zowel bedrijven als uitzendbureaus zoeken voortdurend vacaturebanken af naar geschikte kandidaten in de techniek. Het aantal beschikbare kandidaten op de arbeidsmarkt neemt echter af waardoor uitzendbureaus een steeds grotere uitdaging ervaren om hun opdrachtgevers te voorzien van de juiste uitzendkracht.