Dagproductie in juni 2016 gegroeid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte maandag 8 augustus 2016 bekend dat de Nederlandse dagproductie in juni 2016 is toegenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Gemiddeld lag dagproductie van de Nederlandse industrie in juni 2016 ongeveer 1,6 procent hoger dan in juni 2015. Deze stijging ligt iets hoger dan de stijging die gemeten werd in de maand mei.

Welke sectoren produceerden meer?
De productiesector is natuurlijk groot, er worden in ons land veel verschillende producten geproduceerd. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de verschillende sectoren. Hierbij valt het op dat met name de transportmiddelenindustrie een groei heeft doorgemaakt in juni. In deze sector worden bussen, vrachtwagens en personenauto’s geproduceerd. Ten opzichte van de maand juni 2015 nam de productie in juni 2016 toe met 11,4 procent.

Daarnaast nam de productie ook toe in de farmaceutische industrie. Ook de rubber- en kunststof- en de voedingsmiddelenindustrie hadden een hoger productieniveau ten opzichte van 2015. Een sector die het minder goed deed is de productiesector die zich bezig houdt met de productie van machines en elektrische apparaten. In deze sector nam de productie af ten opzichte van dezelfde maand in 2015.

Toelichting van het CBS
Volgens het CBS volgen de dalingen en stijgingen in de productie elkaar vrij snel op. Er is volgens het bureau sprake van een stijgende trend vanaf halverwege 2014. Als men een kortetermijnontwikkeling wil bepalen zal men volgens het CBS moeten kijken naar gecorrigeerde cijfers. Hierbij heeft men de seizoeneffecten- en werkdageffecten meegenomen in de berekening. Als men die gegevens meeneemt komt men op een stijging in de productie van 0,7 procent in juni ten opzichte van de maand mei.

Reactie van Technisch Werken
De Nederlandse productie neemt toe maar de procentuele toename is nog vrij gering. Het is belangrijk dat Nederland ook voor de toekomst een stijging in de productie zal doormaken. Dit kan eigenlijk alleen maar door kwalitatief betere producten te ontwikkelen en produceren dan concurrerende landen. Nederland moet op het gebied van innovatie een vooraanstaande positie innemen. Ten opzichte van andere landen heeft Nederland vrij hoge productiekosten. Dit heeft voor een deel te maken met de hogere loonkosten die bedrijven in Nederland hebben.

Ook zorgen de wetten en regels er voor dat de industrie moet investeren in veiligheid, gezondheid en milieu. Dat is uitstekend maar andere landen kennen deze verplichtingen dikwijls niet waardoor die bedrijven veel minder hoeven te investeren. Dat draagt bij aan een verlaging van hun kosten. Nederlandse bedrijven kunnen er echter wel goed aan doen om hun milieubewuste en veiligheidsbewuste manier van produceren te promoten. Steeds meer mensen kijken naar maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Producten van duurzame bedrijven worden populairder dan ooit. Vooral nu mensen meer te besteden krijgen door de aantrekkende economie kiest men regelmatig voor producten met een duurzaamheidskeurmerk. Duurzaam is modern en hip en men is trots dat men dit kan uitdragen.