Crash huizenmarkt grootste financiële risico vanaf 2019

Het jaar 2019 is een jaar met oplopende onzekerheid in Nederland maar ook in de wereld. De bezorgdheid neemt toe en allemaal politieke, economische en maatschappelijke factoren zorgen er voor dat de onzekerheid blijft toenemen. Toch is niet de brexit, de onrust in het Midden-Oosten of de handelsspanningen het grote probleem voor Nederlandse consumenten. In plaats daarvan is juist de woningmarkt het grote risico voor de financiële stabiliteit van banken, hypotheekverstrekkers en huishoudens in Nederland. De woningmarkt staat onder druk.

Risico
De prijzen liggen hoger dan ooit maar desondanks neemt het inkomen van werknemers nauwelijks toe. De schulden stijgen echter wel. In totaal hadden alle Nederlandse huishoudens eind maart 2019 een hypotheekschuld van 527 miljard euro uitstaan bij Nederlandse banken. Dat brengt risico’s met zich mee voor banken en andere hypotheekverstrekkers. Ook woningeigenaren met een hoge hypotheek lopen een risico. De totale hypotheekschuld is gelijk aan 91 procent van de totale Nederlandse economie (bruto binnenlands product, bbp). Deze hypotheekschuld is hoog als je deze vergelijkt met de hypotheekschuld van andere landen.

Hypotheekschuld in eurolanden
Gemiddeld ligt deze schuld op 55 procent in andere eurolanden. In Nederland is de schuld op een woning dus verreweg het hoogste in Europa. Dat maakt de Nederlandse woningmarkt ongezond. Als de woningmarkt instort en de woningprijzen dalen heeft dat flinke gevolgen bij gedwongen woningverkopen. Als mensen met een restschuld blijven zitten is dat niet goed voor hun eigen financiële positie maar ook niet voor de financiële situatie van banken en andere verstrekkers van hypotheken.

Toekomst
Daarom moeten banken van Den Nederlandse Bank grotere buffers aanleggen. De banken moeten deze reserves kunnen gebruiken voor het geval dat het misgaat op de woningmarkt. DNB heeft vaker een oproep gedaan om de situatie op de woningmarkt aan te pakken. Het lijkt er op dat de noodzaak voor deze oproep nu steeds groter wordt. Het feit dat DNB de banken nu dwingt om meer reserves aan te leggen is een duidelijk tegen dat deze grote coördinerende bank problemen verwacht op de woningmarkt.