CPB verwacht vertraging economische groei in 2020

Er zijn verschillende organisaties die hebben gewaarschuwd voor een vertraagde economische groei de komende jaren. Ook het Centraal Planbureau heeft nu deze negatieve verwachting uitgesproken. Nederland zal te maken krijgen met een lagere economische groei. Dat is het gevolg van een vertragende wereldeconomie. Op woensdag 18 december 2019 heeft het CPB een nieuwe raming gegeven van de economische groei van Nederland.
Volgens het CPB zal de economie van Nederland in 2019 een groei doormaken van 1,7 procent. In 2020 zal dit groeicijfer echter dalen naar 1,3 procent. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij deze daling in het groeicijfer. Het gaat daarbij onder andere om de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van politieke ontwikkelingen op internationaal vlak. Het gaat daarbij onder andere om de brexit maar ook om de internationale handelsverdragen die de laatste tijd onder druk zijn komen te staan.

Verder spelen ook binnenlandse factoren een rol. Hierbij kun je denken aan de stikstofproblemen maar ook de problematiek rondom PFAS. Deze factoren remmen de economische groei. Dat vind ook het Centraal Planbureau. Het CPB is echter niet de enige grote organisatie die zich zorgen maakt over de economische ontwikkelingen in Nederland. Een tijd terug had De Nederlandsche Bank (DNB) al aangeven dat de economische groei van Nederland zou afnemen in 2020 en 2021. Eerder deze week heeft DNB een raming gegeven van 1,1 procent economische groei voor 2020.