Coronasteunpakketten voor ondernemers tot eind maart 2022

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de coronasteunpakketten voor ondernemers nog zeker tot eind maart volgend jaar te handhaven. Dat komt onder andere omdat de overheid voor bedrijven opnieuw geen versoepelingen heeft doorgevoerd. De komende tijd blijft de loonsteun NOW nog van kracht en ook de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zal gehandhaafd worden. Verder zal er worden gekeken naar een gericht plan waarmee steun kan worden geboden aan zelfstandigen. Het belastinguitstel zou ook mogelijk worden verlegd. De overheid gaat met al deze plannen in totaal 4,4 miljard euro investeren in het bestrijden van de effecten van de coronamaatregelen op de economie.

Voor de maanden januari, februari en de maand maart kunnen bedrijven nog de NOW aanvragen. Bedrijven moeten minimaal 20 procent omzetverlies hebben in dezelfde periode twee jaar geleden. Momenteel worden loonkosten voor maximaal 85 procent vergoed in Nederland. Daar vallen ook de salarissen onder van mensen die op flexibele basis werken.

Verder kunnen ondernemers in Nederland ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Ook bij deze regeling is er sprake van voorwaarden. Ondernemers die 30 procent omzetverlies hebben gehad kunnen voor deze regeling in aanmerking komen. Ze krijgen na goedkeuring van de aanvraag een tegemoetkoming die afhankelijk is van de omvang van het bedrijf. Mkb-bedrijven kunnen een vergoeding krijgen voor hun vaste lasten van maximaal 550.000 euro. Grotere bedrijven kunnen een bedrag krijgen van maximaal 600.000 euro. Deze maatregel zou het kabinet 1,9 miljard euro gaan kosten.