Consumptie Nederlandse huishoudens loopt achter op economische groei tussen 2008 en 2018

De economische groei is in 2019 afgevlakt. Dat betekent dat de groei van de economie niet meer zo sterk verloopt als in de afgelopen jaren. Als men kijkt naar de periode tussen 2008 en 2018 dan is er een duidelijke ontwikkeling te zien. Na 2008 deed de economische crisis en de huizenmarktcrisis haar intrede in Nederland. Het dieptepunt werd zo ongeveer bereikt in 2013 en daarna nam de economische groei weert toe. De groei van de economie kwam uiteindelijk uit op 9,3 procent in 2018. Het valt daarbij op dat de consumptie in Nederland in die periode slechtst met 4,1 procent groeide.

Dat betekent dat de economische groei er niet automatisch voor heeft gezorgd dat mensen veel meer geld hebben uitgegeven. Dit bericht werd maandag 19 augustus 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is er minder geld besteed door consumenten omdat veel consumenten hun geld hebben gestoken in het aflossen van e hypotheek. De schulden van veel mensen zijn omlaag gegaan. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling maar het zorgt er wel voor dat veel mensen het geld dat ze extra te besteden hadden niet in de economie hebben gebracht.

Een andere ontwikkeling die er voor zorgde dat de consumptie van veel consumenten nauwelijks toenam heeft te maken met de prijsontwikkelingen. Gemiddeld stegen de consumptieprijzen 11 procent sterker dan die van het bruto binnenlands product (bbp). Hiervan groeide de gemiddelde prijzen met 9,4 procent. De uitvoerprijzen zouden volgens het CBS minder sterk stijgen dan de invoerprijzen. Verder zouden de prijzen van investeringen stukken minder hard zijn gestegen dan die van consumptiegoederen en -diensten.