Consumentenvertrouwen stijgt

Binnen de techniek zijn veel bedrijven die actief zijn in de maakindustrie. In de maakindustrie worden producten vervaardigd voor verschillende afnemers waaronder de detailhandel die de producten verkoopt aan consumenten. Voor de maakindustrie is het daarom goed nieuws dat het consumentenvertrouwen aan het stijgen is.

Vrijdag 18 oktober 2013 melde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het consumentenvertrouwen in oktober de hoogste stand heeft bereikt in meer dan twee jaar. Het consumenten vertrouwen verbeterde daarmee ten opzichte van september 2013.

Volgens het CBS zien de consumenten de komende twaalf maanden de economische situatie minder somber in dan voorheen het geval was. Op alle onderdelen waarop het consumentenvertrouwen is beoordeeld werd vooruitgang geboekt. Zo werd het economisch klimaat als beter beoordeeld maar ook was de het consumenten vertrouwen ten opzichte van het afgelopen jaar positiever.

Het klimaat om grote aankopen te doen wordt door consumenten ook positiever beoordeeld. Daardoor stijgt de koopbereidheid voor grotere aankopen. Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor de woningbouw. De bouw kan wel een steuntje in de rug gebruiken in deze tijd. Toch wil minister Henk Kamp van Economische Zaken nog geen conclusies aan deze rapport over het consumentenvertrouwen verbinden.

Reactie van Technisch Werken
Het is uitstekend nieuws dat het vertrouwen van consumenten stijgt. De vraag is natuurlijk of dit vertrouwen ook wordt omgezet in daden. Uiteraard draait de markt om emoties en is consumenten vertrouwen een belangrijke basis voor het doen van aankopen. De koopkracht is echter ook een aspect waar rekening mee gehouden moet worden. Wanneer de koopkracht stijgt en het consumentenvertrouwen verbetert ontstaat de ideale mix voor een verbetering van de economie. Op dit moment is deze ideale mix nog niet aanwezig omdat de koopkracht niet stijgt. Daarnaast verlenen banken moeizaam kredieten aan bedrijven en particulieren. Hierdoor zullen investeringen niet snel worden gedaan. Jonge techneuten die innovaties hebben ontwikkeld op een technische universiteit kunnen in de praktijk al moeizaam aan geld komen om hun plannen te realiseren. Dit terwijl de kenniseconomie verlangd dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën.

Deze investeringsmentaliteit moet in Nederland veranderen. De kenniseconomie vraagt om investeringen. Zonder investeringen zal de kenniseconomie niet naar een hoger niveau worden gebracht. Niet alleen de overheid moet meer de focus leggen op de kenniseconomie ook het bedrijfsleven moet bereid zijn om investeringen te doen.