Consumentenvertrouwen neemt toe in mei 2014

Het consumentenvertrouwen neemt toe in 2014. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft aan dat het aantal mensen dat optimistisch is over de economie toeneemt ten opzichte van het aantal pessimisten. Op dit moment staat het vertrouwen van de Nederlandse consumenten op -2. Er zijn nog steeds meer mensen pessimistisch over de economie maar deze groep neemt wel af. Sinds 2008 is het aantal mensen dat negatief is over de economie groter dan het aantal mensen dat een positieve indruk heeft van de economie. Het jaar 2007 was het laatste jaar dat de  meeste mensen positief waren over de economie.

Factoren die een rol spelen bij consumentenvertrouwen
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse economie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de baanzekerheid en de werkloosheid. Ook de koopkracht en eventuele schulden hebben invloed op het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse economie.

Als consumenten er financieel niet goed voor staan of zich zorgen maken over de toekomst geven ze over het algemeen minder geld uit.  Dat consumenten nog steeds bezorgd zijn over de economie blijkt uit het feit dat consumenten gemiddeld nog steeds minder geld uitgeven dan in 2013. In de maand maart van 2014 daalde de besteding van consumenten met ruim twee procent.

Een belangrijke reden die voor de daling van de consumentenbesteding wordt genoemd is de zachte winter 2013-2014. Hierdoor viel de gasrekening voor veel mensen lager uit. Daarnaast wordt als reden genoemd dat Pasen in de maand april viel. Daardoor is er minder geld uitgegeven aan eten en drinken in de maand maart. In Nederland werden wel meer grote uitgaven gedaan aan bijvoorbeeld elektronica en meubels. Ook de huizenmarkt dit het in verhouding tot 2013 goed.

Reactie van Technisch Werken
Consumenten zijn voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld. Dat is op zich geen verkeerde ontwikkeling. De kredietcrisis maakte de wereld duidelijk dat teveel geld uitgeven ook niet goed is. Schulden zorgen er voor dat geld gaat rollen maar brengen ook risico’s met zich mee. Schulden moeten worden afbetaald. Als dat niet gebeurd komen mensen in de problemen en daarnaast kunnen bedrijven door de betalingsproblemen van hun klanten ook ernstig in moeilijkheden komen. De berichten over faillissementen en schuldenproblematiek zorgen er voor dat consumenten aarzelen bij het uitgeven van geld.  De ontwikkeling dat consumenten voorzichtiger worden met hun uitgaven moet niet worden beschouwd als een daling van het consumentenvertrouwen. De overheid is eveneens voorzichtig met het uitgeven van geld en voert daarnaast bezuinigingen door. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel huishoudens dit voorbeeld volgen.