Concurrenten bedreigen Nederlandse waterbouwers

De wereldwijde concurrentie in de waterbouw neemt toe. Tot 2015 was Nederland het meest toonaangevende land als het gaat om de waterbouw in de wereld. Op dat gebied werd Nederland zelfs een gidsland genoemd. Hiermee wordt bedoelt dat Nederland in de waterbouw een voortrekkersrol heeft in de wereld. Volgens het Financieele Dagblad dreigt Nederland deze belangrijke positie te verliezen. Verschillende spelers in de waterbouwsector waarschuwen daar voor.

Kennis is belangrijk
Kennis is een belangrijk aspect voor het verstevigen van de concurrentiepositie op de markt. Nederland heeft altijd voorop gelopen op het gebied van kennis over waterwerken en waterbouw. Wereldwijd zijn er echter verschillende bedrijven die druk bezig zijn om hun kennisachterstand in te halen. Daarnaast opereren die bedrijven vaak goedkoper dan Nederlandse bedrijven. Hierdoor bestaat de kans dat andere landen de leidende positie van Nederland in de waterbouw gaan overnemen. Volgens directeur Arie Mol van ingenieursbureau Lievense CSO is de Nederlandse exportpositie veel minder groot dan mensen denken. Naast Nederlandse baggerbedrijven zijn er volgens Arie Mol maar heel weinig Nederlandse aannemers betrokken bij de echte buitenlandse megaprojecten in de waterbouw.

Reactie van Technisch Werken
Nederland is een klein land maar in een aantal technieken zijn we groot. De baggerwerken en de deltawerken zijn toonaangevende voorbeelden van producten en diensten waarin Nederland uitblinkt. De Nederlandse overheid zou er goed aan doen om bedrijven in deze sector te ondersteunen. Met nieuwe technieken en innovaties kan Nederland haar wereldwijde concurrentiepositie behouden. Als investeringen uit blijven zal de concurrentiepositie van Nederland op deze gebieden verzwakken en moet men niet vreemd opkijken als Nederlandse bedrijven over een paar jaar worden overgenomen door concurrenten. Dat zou een enorm (gezichts)verlies zijn voor Nederland.