Combinatie loondienst en zzp in 2016

Sommige zzp’ers zijn naast zelfstandige zonder personeel ook in loondienst bij een bedrijf. Dit zijn in feite dus mensen die als zelfstandige ondernemer werken en tevens als werknemer bij een bedrijf in dienst zijn. Op donderdag 28 september 2017 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers gepubliceerd uit een onderzoek over dit onderwerp. Hieruit komt naar voren dat de meeste mensen die werknemerschap met het werk als zelfstandige combineren dit doen om zichzelf te ontwikkelen en om meer afwisseling te realiseren. Dit is meestal niet financieel noodzakelijk. Meer dan 47 procent van de zzp’er-werknemers geeft aan dat de keuze voor deze constructie bewust is gemaakt voor hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn echter ook zelfstandigen zonder personeel die loondienst aanhouden vanwege de inkomenszekerheid die loondienst biedt.

De combinatie tussen zzp en werknemerschap is dus niet uit financiële nood. Het valt echter wel op dat financien vaak wel de oorzaak zijn waarom mensen twee banen als werknemer met elkaar combineren. Bij deze groep spelen financiën wel vaak een belangrijke rol. Volgens het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden 600.000 Nederlanders een tweede baan naast hun hoofdbaan in 2016. Zzp’ers die als zelfstandigen werken combineren in 91 procent van de onderzochte gevallen loondienst met het werk als zzp’er. In heel 2016 hadden 230.000 personen hun werkzaamheden als zelfstandige zonder personeel gecombineerd met een baan als werknemer in loondienst.