Coalitie geen voorstander voor uitbreiding proeftijd werknemers naar 5 maanden in 2019

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn geen voorstander voor het verlengen van de proeftijd van werknemers die op basis van een contract bij een werkgever in dienst treden. De proeftijd voor werknemers die een vast dienstverband krijgen is momenteel twee maanden en dat is volgens de coalitiepartijen lang genoeg. Dit bericht werd in het Algemeen Dagblad bekend gemaakt en ook nog eens door de parlementariërs van de vier regeringspartijen aan nieuwswebsite NU.nl bevestigd.

Meer vaste contracten
De regering wil er voor zorgen dat er meer mensen vast werk krijgen in Nederland en wil er daarnaast voor zorgen dat flexibele arbeid wordt teruggedrongen. Onder flexibel werk vallen ook tijdelijke contracten bij werkgevers. In Nederland is flexibel werk echter populair. Niet alleen werkgevers blijken dikwijls voorstander van flexibel werk maar ook werknemers vinden het vaak prettig om bij verschillende werknemers te werken en zo ervaring op te doen bij verschillende soorten bedrijven. Vooral nu er veel werk beschikbaar is en veel vacatures open staan is er voor flexwerkers ook weinig risico om langdurig thuis te zitten. Werknemers die op flexibele basis werken stappen vaak van de ene baan in de andere baan.

Flexibele arbeid beperken?

De nieuwe arbeidswet van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bevat een aantal maatregelen waarmee flexibele arbeid zou moeten worden beperkt en vast werk zou moeten worden bevorderd. In de toelichting op de wet is onder andere de volgende tekst opgenomen: “Voor werkgevers is het een grote stap om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, zeker als ze de werknemer niet kennen”. Voor werkgevers zou de drempel moeten worden verlaagd om werknemers een vast contract aan te bieden. Door de proeftijd te verlengen zouden werkgever en werknemer langer aan elkaar kunnen wennen en indien nodig afscheid van elkaar nemen zonder dat daar ingewikkelde en langdurige ontslagprocedures achterweg komen. De langere proeftijd zou er ook voor zorgen dat de werkgever goed kan zien wat de toegevoegde waarde is van de werknemer.

Langere proeftijd niet gewenst
Na afloop van de proefperiode is het lastig om een werknemer te ontslaan. Daarvoor is dan meestal een dossier nodig. Veel werkgevers vinden het een groot risico om een werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden zonder dat ze weten wat de kwaliteit van de werknemer is. Een proefperiode is voor veel werkgevers daarom een ideaal middel. In de arbeidswet van minister Koolmees is een voorstel opgenomen om de proeftijd te verlengen. Veel werknemersorganisaties en deskundigen vinden het geen goed plan om de proeftijd te verlengen.

Nieuwe flexperiode?
Door het verlengen van de proeftijd zou namelijk een nieuwe flexperiode kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer werkgevers een werknemer vijf maanden in de proeftijd laten werken en in de laatste maand besluiten om toch de proeftijd en het contract te beëindigen. Een langere proeftijd zou dus kunnen worden misbruikt door werkgevers aldus sommige werknemersorganisaties. “Werknemers kunnen tot op de laatste dag zonder reden op straat worden gezet”, liet de vakcentrale eerder al weten.