CO2 uitstoot van Europese auto’s moet omlaag

Vrijdag 29 november 2013 hebben de lidstaten van de Europese Unie gestemd over de verlaging van de CO2-uitstoot van Europese auto’s. Na afloop van het stemmen maakte de voorzitter van de Europese Unie bekend dat de maximale uitstoot van CO2 door Europese auto’s omlaag wordt gebracht. Er komen strengere normen voor Europese auto’s met betrekking tot de CO2 uitstoot.

Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de strengere normen ingaan. Vanaf 2021 moet het verbruik van auto’s in Europa flink zijn verlaagd. Vanaf dat jaar mogen voertuigen per 100 kilometer nog maar 3,9 liter brandstof gebruiken. Dit komt neer op 95 gram CO2 uitstoot per gereden kilometer. Het huidige akkoord over de CO2 uitstoot is geldig tot en met 2020. In dit akkoord is overeengekomen dat van alle nieuwe auto’s die geproduceerd worden ongeveer 95 procent al onder deze normen moeten vallen.

Veel landen waren voor dit beleid. Duitsland wilde echter deze normen vier jaar later van kracht laten gaan. Nederland maakt zich hard voor een lagere CO2 uitstoot. Binnen de landsgrenzen van Nederland word veel aandacht besteed aan het verlagen van de CO2 en het zorgvuldig gebruik van brandstoffen. Wilma Mansveld de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu was na afloop van het overleg teleurgesteld over de EU-afspraken. Zij vind dat de strengere eisen met betrekking tot de CO2 uitstoot voor personenauto’s een jaar eerder moeten ingaan. In 2020 zouden de personenauto’s al onder strengere CO2 eisen moeten vallen volgens haar. Hoe eerder deze normen ingaan hoe meer het milieu word gespaard. Daarnaast zijn de eisen ook gunstig voor de automobilisten omdat een laag verbruik ook brandstofkosten scheelt. Auto’s met een lage CO2 uitstoot zijn zuinig. Wilma Mansveld zal er alles aan doen om de CO2 norm zo streng mogelijk te maken voor nieuwe auto’s die in productie worden genomen.

Reactie van Technisch Werken
De autotechniek is de afgelopen jaren enorm verbeterd op het gebied van zuinig rijden. Veel auto’s zijn lichter geworden waardoor minder brandstof verbrand hoeft te worden om de auto in beweging te krijgen. Daarnaast is het rendement van veel motoren vergroot waardoor met dezelfde hoeveelheid brandstof meer kilometers afgelegd kunnen worden. Zuinige auto’s zijn minder schadelijk voor het milieu. Daarnaast zorgen zuinige auto’s er voor dat de fossiele brandstoffen minder snel op raken. Alternatieve manieren om een auto aan te drijven worden op dit moment volop onderzocht. Zo wordt gekeken naar mogelijkheden om verbrandingsmotoren te vervangen of te combineren met elektrische aandrijving. Dit gebeurd met hybride auto’s. Er is voor technici in de automotive nog volop uitdaging.